BYGG

Takpapp renser luften

LYS: Den nye pappen er lys grå, her viser teknisk sjef Vidar Jacklin hvordan det blir på nybygget til Norsk Medisinaldepot som har bestilt takpapp som fjerner NOx.
LYS: Den nye pappen er lys grå, her viser teknisk sjef Vidar Jacklin hvordan det blir på nybygget til Norsk Medisinaldepot som har bestilt takpapp som fjerner NOx.Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
11. juni 2010 - 15:16

NOx

NOx kan bety følgende oksider av nitrogen, eller en blanding, ifølge Wikipedia:

Nitrogenmonoksid, NO

Nitrogendioksid, NO 2

Dinitrogenmonoksid, N 2O

Dintrogentrioksid, N 2O 3

Dinitrogentetroksid, N 2O 4

Dinitrogenpentoksid, N 2O 5

NOx er drivhusgasser, de kan forårsake luftveisproblemer og pustevansker. I tillegg bidrar de til sur nedbør.

Den nye pappen til Icopal er nå under montering på nybygget til Norsk Medisinaldepot i Groruddalen i Oslo der 4000 kvadratmeter skal legges. Titandioksidet gir en fotokatalytisk effekt som utløses når UV-stråler treffer pappen. I kombinasjon med kalkstein, som også er tilsatt pappen, gir det nøytrale og ufarlige sluttprodukter som skylles bort av regnvann.Langs veiene

Seniorforsker Dag Tønnesen ved Norsk Institutt for Luftforskning, NILU, går god for renseeffekten, men han er kritisk til plasseringen og foreslår at Statens vegvesen tar takpappen i bruk langs veinettet.

– Slik situasjonen var i Bergen sist vinter er det godt mulig at antall timer der NOx-nivåene var over grensen ville blitt redusert hvis alle byggene hadde slik takpapp. Men plasseringen på tak er ikke optimal. Det meste av NOx-utslippene kommer fra biltrafikk, og da er takene på fire-fem eller seks etasjers hus for høyt oppe. Statens vegvesen har jo kilometervis med støyskjermer, det ville hatt stor effekt om de monterte lameller med takpapp på disse, sier Tønnesen.

– Vi er klar over den begrensningen, bekrefter teknisk sjef Vidar Jacklin hos Icopal.

– Men en renseeffekt er det uansett, og merprisen for å legge denne pappen er ikke høy. Vi har lagt oss på konservative anslag og mener at 5000 kvadratmeter renser NOx-utslipp fra 200 000 kjørte kilometer med en bil som fyller Euroklasse fem.

I Frankrike har Icopal beregnet at hver kvadratmeter renser fire gram NOx. I Norge er renseeffekten satt til 2.7 gram.

– Vi har redusert effekten på grunn av at det er færre soldager i Norge enn i Frankrike og at mange tak vil være dekket av sne deler av året. Vi ønsker ikke å love større renseeffekt enn hva som er realistiskModerat merpris

Prisen varierer etter hvor komplekst taket er men ligger typisk mellom 150 og 200 kroner per kvadratmeter. For 15–20 kroner ekstra kan man legge Noxite, og bidra til å rense luft og samvittighet.

– Vi er klar over at effekten ved å bruke pappen langs veinettet er større, og jobber med det. Ulempen er at der blir det en større kostnad mens det for montering på tak kun er merprisen som slår ut, takpapp skal på uansett, sier Jacklin.

Sørlandsparken utenfor Kristiansand har bestilt 30 000 kvadratmeter av den NOx-rensende takpappen og forhandlinger pågår nå blant annet med Avinor.

Hvert år blir det lagt seks millioner kvadratmeter takpapp i Norge.

– Vi tar sikte på å selge 100 000 kvadratmeter i år, sier Jacklin.

Les mer om: