NETTARKIV

Tafatt storting

31. mars 2003 - 15:56

FLERTALLET PÅ STORTINGET vil gjerne øke bruken av naturgass innenlands, men det blir med festtalene. I overskuelig fremtid vil så godt som all gass fra norsk sokkel fortsatt gå i rør til kontinentet og bli brent der.

Innstillingen fra Stortingets energi- og miljøkomité er en studie i hvordan partiene, med unntak av Sosialistisk Venstreparti, gjerne vil bruke gass, men er ute av stand til å ta beslutningene for å få det til.

Festtalepoengene kommer i fleng: "Økt bruk av naturgass vil danne grunnlaget for økt verdiskaping", "Staten må bidra aktivt gjennom økt satsing på forskning, utvikling og innovasjon, gjennom medfinansiering av infrastruktur for transport av gass og gjennom støtte til ulike tiltak for å øke bruken av gass" og "det bør gis støtte til bygging av gassferjer i form av utvidet statlig investeringsgaranti."

Da er det påfallende at Stortinget ikke vil fatte noen konkrete vedtak, men spiller ballen tilbake til regjeringen. Stortingsflertallet ber regjeringen utrede alternative distribusjonsløsninger og vurdere tiltaksordninger for bygging av gassferjer. Det mest konkrete er at regjeringen får frist på seg til vårsesjonen 2004 med å presentere vurderingene.

Igjen ser vi at Høyre er bastet og bundet på hender og føtter i regjeringen. Tradisjonelt har partiet vært for bruk av gass, inklusive bygging av gasskraftverk uten CO 2-håndtering, men i spann med Venstre og Kristelig folkeparti blir det smått stell. Det er lite trolig at vurderingen i 2004 vil munne ut i noe annet enn nye utsettelser.

Stortingets manglende evne til å ta beslutninger, rammer alle dem som vil satse på innenlands bruk av gass. Norges posisjon forblir å være råvareleverandør. Med et aktivt innenlands gassmarked ville også norske forskningsmiljøer og industri ta del i teknologiutviklingen innenfor naturgass og senere hydrogen. Med mange års erfaring fra offshorevirksomheten og gode kunnskaper om materialteknologi har Norge en unik sjanse til å bli en pådriver i effektiv bruk av gass. Den skusler Stortinget bort.

Stortinget skusler bort en unik mulighet

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.