Syvende hackerhimmel

Da senior security engineer David Dittrich ved University of Washington sjekket bare på en liten håndfull av universitetets mange maskiner, fant han i løpet av få dager over 500 gigabyte med ulovlig programvare.

En lang rekke maskiner skal også være brukt til digital piratvirksomhet og innbrudd i andre systemer, melder tidsskriftet New Scientist. Dittrich oppdaget også at mange av universitetets datanettverk lå vidåpne for utenforstående.