KARRIERE

Sysselsetter flest eldre i Europa

Norge er nest best i Europa.
Norge er nest best i Europa. Bilde: colourbox.com

Eldre sysselsatte i ulike land

 1. Sverige: 69,6 prosent
 2. Norge: 67,4 prosent
 3. Danmark: 60,7 prosent
 4. Estland: 58,5 prosent
 5. Storbritannia: 57,5 prosent
 6. Finland: 54,5 prosent
 7. Kypros: 53,6 prosent
 8. Latvia: 53,3 prosent
 9. Irland: 53,1 prosent
 10. Portugal: 50,1 prosent
 11. Litauen: 49,6 prosent
 12. Tyskland: 48,4
 13. Nederland: 47,7 prosent
 14. Tsjekkia: 45,2 prosent
 15. Spania: 44,1 prosent
 16. Romania: 41,7 prosent
 17. Bulgaria: 39,6 prosent
 18. Frankrike: 37,6 prosent
 19. Østerrike: 35,5 prosent
 20. Slovenia: 32,6 prosent
 21. Ungarn: 33,6 prosent
 22. Slovakia: 33,1 prosent
 23. Italia: 32,5 prosent
 24. Belgia: 32,0 prosent
 25. Tyrkia: 30,1 prosent
 26. Malta: 30,0 prosent
 27. Polen: 28,1 prosent

Andel sysselsatte i aldersgruppen 55 til 64 år. Kilde: Eurostat.

Norske arbeidsgivere skyr eldre arbeidstakere, sier myten. Seniorene får ikke jobb, og blir presset til å forlate sikre jobber, heter det.

Best i klassen

Men hvordan ser virkeligheten ut?

Ny statistikk fra Eurostat viser at Norge er blant de beste i klassen når det gjelder å gi seniorer jobb.

Her i landet sysselsetter vi 67,4 prosent av arbeidsføre eldre mellom 55 og 64 år. I Norge har to av tre seniorer i denne aldersgruppen jobb.

I europeisk sammenheng er det kun Sverige som slår oss. I grannelandet har hele 69,6 prosent av disse seniorene arbeid.

Forskjeller

Norske arbeidsgivere er uansett langt flinkere til å ansette eldre enn land vi liker å sammenligne oss med.

I Finland har kun 54,5 prosent av seniorene jobb, mens andelen i Danmark er 60,7 prosent.

I land som Tyskland og Nederland står mer enn halvparten av eldre i denne aldersgruppen utenfor arbeidslivet. I Belgia har kun 32 prosent av disse seniorene jobb.

Aller lavest er andelen i Polen, der kun 28,1 prosent av seniorene er i arbeid.

Forklaring

Statistisk sentralbyrå (SSB) har fôret Eurostat med tall for Norge. Roger Bjørnstad, forsker i SSBs gruppe for makroøkonomi, bekrefter at Norge skiller seg ut i positiv forstand.

– Ja, jeg kjenner meg igjen i dette. Norge er blant landene med høyest yrkesdeltakelse i OECD-området. Det skyldes særlig høy deltakelse blant kvinner og eldre, sier Bjørnstad til TU.no.

Han legger til:

– OECD har tidligere uttrykt forundring over at yrkesdeltakelsen er så høy her i landet – "til tross for" de sjenerøse velferdsordningene i den sosialdemokratiske velferdsmodellen. Vi mener at yrkesdeltakelsen er høy "på grunn av" velferdsordningene. Det fordi de norske trygdeytelsene, deriblant AFP og tilleggspensjon, er knyttet til det å være i jobb, sier forskeren.

Samme alder

Nordmenn jobber altså når de har passert middagshøyden fordi det lønner seg.

SSB kom nylig med statistikk som viser at flere eldre er i arbeid i dag enn tidligere. I aldersgruppen 55 til 66 år var 62,9 prosent sysselsatt i første kvartal 2006. I første kvartal 2007 var andelen steget til 64,4 prosent.

– Utviklingen i uføretrygd for de over 50 år illustrerer poenget. Forventet pensjoneringsalder grunnet uføretrygd, AFP og pensjonering for de over 50 år er nå den samme som på slutten av 1980-tallet – til tross for at AFP er innført i mellomtiden. Årsaken er trolig at AFP-ordningen er såpass gunstig at den har forhindret uføretrygding før fylte 62 år. AFP-ordningen, som mange mener er for kostbar, har altså ikke så negative effekter som mange økonomer peker på, sier Bjørnstad.

Kombinerer

Nylig viste en Fafo-undersøkelse at kun Kun 2,5 prosent av bedriftene vil ha eldre vil ansette eldre arbeidstakere i årene som kommer.

Fafo-forsker Tove Midtsundstad tror eldrebølgen gjør at enda flere eldre vil jobbe i årene som kommer.

Betingelsen er at arbeidsgiverne legger til rette for det.

– Mange eldre ser det som en rettighet å gå av med pensjon tidlig. Mange ønsker seg også mer fritid. Men da må vi legge til rette for at de kan kombinere jobb med mer fritid, for eksempel ved å tilby eldre å jobbe 80 eller 90 prosent til 90 eller 100 prosent lønn eller tilby en ekstra ferieuke, sier forskeren.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.