Syltynt i Holmestrand

Hydro Aluminiums anlegg Holmestrand Rolling Mill (HRM), har tatt i bruk et kaldvalsingssystem som kan valse metallet ned til 0,05 millimeter tykkelse med en hastighet på 96 kilometer i timen. En større bredde av tynne og fine kvaliteter betyr at bedriften kan gå inn i markeder med spesielt høye kvalitetskrav, særlig varmevekslere til biler.

572 kilometer aluminium skal valses i gjennomsnitt per dag når den nye valsen er i full drift. Med den tynneste materialkvaliteten vil en enkelt rull inneholde et 47 kilometer langt aluminiumsbånd.

– Med det nye valsesystemet har vi tatt i bruk den siste tilgjengelige teknologien på markedet, påstår fabrikkdirektør Olav Natvik.

Samlet investering er på 260 millioner kroner. Årskapasiteten er økt fra om lag 70.000 tonn til 90.000 tonn.