Sykkelambulanser slår bil

Dette systemet er utprøvd i to år rundt Leicester Square, Soho og Covent Garden.

Det viste seg at syklene var først fremme i 88 prosent av utrykningene, ifølge det danske tidsskriftet Ingeniøren.