KLIMA

Sykkel eller elbil – hva løser klimakrisen?

Sykler og elbiler utfyller hverandre i et felles mål om å bidra til et bedre klima og reduserte kostnader.

Stadig flere småbarnsforeldre tar i bruk sykkel fremfor bil som transportmiddel når de skal frakte barn til barnehage eller skole.
Stadig flere småbarnsforeldre tar i bruk sykkel fremfor bil som transportmiddel når de skal frakte barn til barnehage eller skole. Foto: Geir Olsen/NTB
Espen Hauge, ingeniør
10. juni 2024 - 09:41

Spørsmålet om hva som er best stilles jevnlig, selv om det kanskje er feil spørsmål: Det er uheldig at miljøløsninger stilles opp mot hverandre. Men det finnes heldigvis god kunnskap fra akademia som kan hjelpe oss.

Kampen mellom biler og sykler har pågått både i Nordre Aker, Oslo og verden for øvrig i årevis. Men hva skjer når bilene elektrifiseres? Mange deltakere i denne kampen har gått glipp av viktige fakta som er overraskende, både om hva det koster og hva som er gevinstene.

Handler om flere typer kjøretøy

Espen Hauge er tidligere president i AVERE, den europeiske elbilforeningen. <i>Foto:  Privat</i>
Espen Hauge er tidligere president i AVERE, den europeiske elbilforeningen. Foto:  Privat

Elektrifisering av transport handler om mer enn elbiler. Busser, varebiler og mopeder må inkluderes. Elektriske kjøretøy er på god vei til å utkonkurrere fossile alternativer. Vi vet også at de effektivt kutter utslipp lokalt (ren luft) og globalt (klimautslipp). Veksten innen elektrifisering må fortsatt støttes for å lykkes med klimamålene og for å fjerne avhengigheten vår av olje og gass. Veksten innen elektrifisering isolert sett kutter verdens energibehov dramatisk fordi de enorme energitapene i forbrenningsmotorer erstattes av elektromotorenes effektivitet.

La oss sette sykkelen også i en større sammenheng. Sykling, gange og kollektivtransport fungerer sammen og bidrar til gode og kompakte byer. Når man legger til rette for sykkel, reduseres transportbehov og energibruk, minsker behovet for personbiler og byene blir bedre på mange måter. Utslipp kuttes i stort monn.

Det er en fare for brudd på menneskerettigheter ved bruk av batterier også fra andre land enn Kina, skriver Nobina-direktør Tonje Wikstrøm Frislid.
Les også

Umulig å nå utslippsmål uten bussbatterier fra Kina

Sykkel fjerner ikke oljeavhengigheten

Så hva skal vi velge, elbil eller sykkel? Sykkel er selvsagt svaret hvis du bor og lever sånn at du kan velge for egen del. Men hvis vi må velge som samfunn så må svaret også inkludere elektrifisering. Utslippskuttene herfra er større globalt sett, og «sykkelscenariet» kan bare redusere, men ikke fjerne, oljeavhengigheten.

Uheldigvis så er verken elektrifisering eller kompakte byer tilstrekkelig til å kutte utslipp nok og i tide. Fordelen med begge scenarier er at de lønner seg på lang sikt, og overraskende for mange er det sykkelscenariet som lønner seg mest, fordi det gir enorme besparelser i veibygging, bilkjøp og energibruk blant annet. Penger spart som kan gå til skoler, sykehus og vedlikehold av veier med mer. Så alt summert så har vi to svært gode og viktige løsninger. Begge løsninger har et ufortjent rykte for å være dyre.

Utenriksminister Espen Barth Eide har i tre dager vært i Brussel. EU-kommisjonen konstaterte at Norge nå jobber seriøst med å få nye lover inn i EØS-avtalen.
Les også

EU gir Norge pustehull: – De ser at det er en ny giv

Kompakte byer og elektrifisering

Men ikke nok med at vi sparer penger for samfunnet ved å investere i miljøløsninger: Det som er fantastisk er at vi ikke trenger å velge enten sykkelscenariet eller elektrifisering, fordi de ikke står i motstrid til hverandre i den virkelige verden. Det er en konstruert motsetning.

Bare se til Oslo, der elbilene klart og tydelig og langsiktig prioriteres over fossile konkurrenter, samtidig som stadig mer vei og parkeringsareal tas tilbake til gående og syklende. Stadig bedring i kollektivtilbudet, og stadig mer fokus på at byen skal være et godt sted å oppholde seg for alle. Det finnes unntak og eksempler på dårlige investeringer også, men E18 og lignende kan være tema for andre innlegg.

God nyhet nummer to er at om vi satser helhjertet på både kompakte byer og elektrifisering så når vi klimamålene. Det har skjedd i Oslo de siste årene og det skjer også globalt. Store byer i hele verden blir grønnere og mer tilrettelagt for gående og syklende. Og siste nytt er at Kina er oppe i 60 prosent elbiler i nybilsalget! 

Fabrikken til Chemring Nobel ligger på Sætre, med utslipp til Håøyfjorden i Indre Oslofjord. Drøbaksundet, øverste til venstre i bildet, gjør at det er lite sirkulasjon i denne delen av fjorden, som gjør området mer sårbart for nitrogen.
Les også

Vil at utslipp fra forsvarsfabrikk dumpes i havet

Mindre bruk av bil gir store besparelser

God nyhet nummer tre er at vi sparer masse penger på minsket behov for bil, minsket behov for nye veier, minsket behov for bompenger, spart tid med mindre pendling og lavere helseutgifter.

For å konkludere er elbilister og syklister fremtidens bestevenner. De er på samme lag som kan spare hele samfunnet for kostnader og for å redde klimaet. Og når det gjelder helseutgifter så bidrar elbilene til bedre byluft og dermed enda bedre helseeffekt for de som får mosjon når de sykler til jobben. Og de som sykler bidrar til mindre kø til de som er avhengig av bil. La oss for all del fortsette å støtte opp om denne utviklingen!

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener selgerne av Svalbard-tomten gir et uriktig inntrykk av mulighetene for bruk av eiendommen. Her avbildet høsten 2023 i Høyesterett i forbindelse med behandlingen av Acer-søksmålet.
Les også

Regjeringsadvokaten krever at Svalbard-salget stoppes

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.