ARBEIDSLIV

Sykehus truer yrkesfag

Dermed trues mange skoleplasser i den videregående skolen. En av årsakene til den vanskelige økonomiske situasjonen for fylkeskommunen er at stadig flere velger yrkesfaglige studieretninger, som bare har halvparten så mange elever i hver klasse som de allmennfaglige linjene. I tillegg vokser elevtallet betydelig i de kommende årene.

Tærer på driftsbudsjettene

Samlet driftsunderskudd for fylkeskommunene i fjor var på 1,5 milliarder kroner, som skyldes de kjempemessige underskuddene ved sykehusene. Etter at sykehusene ble overtatt av staten 1. januar i år, må disse underskuddene dekkes inn over fylkenes driftsbudsjett. Den eneste måten å få tak i midler av en viss størrelse på, er å ta fra videregående opplæring.

I det reviderte statsbudsjettet foreslår ikke regjeringen de bevilgninger som må til for å redde mange skoleplasser i de videregående skolene. Derimot gir regjeringen penger til å opprettholde landslinjene ved noen videregående skoler, samt at den gir nødvendige ekstrabevilgninger til tilskudd for lærlinger. Men alt i alt blir videregående opplæring svekket som følge av driftsunderskuddene ved sykehusene. Regjeringen er kun villig til å dekke deler av renteutgiftene som driftsunderskuddene gir.

Lammes

Selv om regjeringen sier at de har bevilget 2,5 milliarder ekstra til å dekke gjeld påført av spesialisthelsetjenesten, så dekker dette kun ekstra lån tatt opp i fjor i forbindelse med investeringer i sykehussektoren.

Hordaland fylkeskommune forlangte i sitt budsjettvedtak for inneværende år at staten må bevilge penger til å dekke driftsunderskuddet, men de fikk ingen ting. Med et samlet driftsunderskudd på nærmer 500 millioner vil dette gå ut over videregående opplæring. - Vi er ikke sikre på konsekvensene av forslaget til revidert nasjonalbudsjett, men slik det ligger an, vil det lamme videregående opplæring, sier Eirik Lund i undervisningsavdelingen i Hordaland.

Problem fra i høst

Situasjonen er ikke bedre for andre fylker. Rogaland hadde et driftsunderskudd på 129 millioner, Hedmark på 132 millioner og Vestfold på 95 millioner. Fylkesordfører Ellen Gjerpe Hansen (H) i Vestfold frykter at de manglende bevilgningene vil gå ut over tilbudet til elever allerede fra høsten av.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.