NYHETER_BYGG

Sykehus i særklasse

Byggingen av et annerledes sykehus er i gang. Det nye Regionsykehuset i Trondheim (RIT) er en universitetsklinikk med arealer også til universitets- og forskningsfunksjoner. Sykehuset reises trinnvis på dagens sykehusområde – uten at driften stanses.

Organiseringen etter en sentermodell representerer noe nytt i norsk sykehusdrift. Veien frem er imidlertid lang: I 2010 skal alle pasientbygg være på plass. Først fire-fem år senere blir hele sykehuset klart. KostnadsstyringKostnadsoverslaget er på 7,3 milliarder kroner. Med overskridelser og forsinkelser på Rikshospitalet og andre store prosjekt friskt i minne, er det ikke rart at debatten går friskt i pressen og fylkestinget i Sør-Trøndelag om mulige kostnadsoverskridelser. Utbyggingsdirektør Tom Haugan i RIT 2000 FKF understreker imidlertid at utbyggingen ikke har hatt overskridelser til nå. – Prosjektstyringen er sterkt fokusert og budsjettene skal holde.Byggingen av parkeringskjeller for 250 biler foran hovedinnkjørselen til sykehuset er foreløpig det mest synlige anlegget. Over kjelleren skal Olav Kyrres gate få en ansiktsløfting og bli byenes vakreste gate, lover utbyggerne. P-kjelleren skal stå ferdig til jul, NCC Bygg AS er hovedentreprenør.

En ny personalbarnehage med plass til 70 barn står ferdig i disse dager. Den er delvis bygd med materialer fra boliger som ble revet for å gi plass til sykehuset. Barnehagen og p-kjelleren hører med til byggetrinn 0. En ny stråleterapienhet ferdigstilles i høst.

Omfattende

Til første byggetrinn hører det om lag 29.000 kvadratmeter store nevrosentret. Byggingen tar til våren 2000 og sentret skal være ferdig sommeren 2004. Hovedarkitekt er Frisk Arkitekter AS. Kostnadsrammen er på 570 millioner kroner.

En del av forsyningssentret – tidligere teknisk sentral – er i samme byggetrinn. Sentret skal forsyne sykehuset med varer og teknisk forsyning og vil inneholde en rekke spesialrom.

I andre byggetrinn kommer kvinne–barnsentret og laboratoriesentret. I kvinne-barnsentret skal alle innlagte barn fra 0 til 17 år holde til. Det om lag 27.000 kvadratmeter store senteret skal romme føde- og barselavdeling, gynekologisk avdeling, barneavdeling samt Nasjonalt senter for fostermedisin, seksjon for barnløshet, barnepsykiatriske tjenester.

Laboratoriesentret på cirka 25.000 kvadratmeter blir universitetssykehusets hovedbygg for forskning og undervisning, i tillegg til at laboratorietjenester skal utføres her. Medplan er arkitekter for begge sentrene, som planlegges ferdig høsten 2004.

Året før skal pasienthotellet ta imot dem som er for friske til å være innlagt på sykehuset, men for syke til å være hjemme. Hotellet får trolig en løsning på 150 senger, av dem 98 i et nybygg i gangavstand fra sykehuset. Hvem som skal drive pasienthotellet, blir sikkert et hett politisk tema i fylkestinget.

Parallelt

De tre første byggetrinnene vil foregå noenlunde parallelt. I tillegg til de nevnte prosjektene er arbeid i gang på en rekke fronter, som utsmykking, provisorier og rivearbeider. Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) er også sterkt vektlagt.

– Vi har opprettet et obligatorisk HMS-kurs for alle på byggeplassen. Gjennomført kurs markeres med grønt merke på vernehjelmen. Ledelsen foretar månedlige inspeksjoner. Utfordringen er å ha kontinuerlig fokus på HMS-aktiviteter, sier Tom Haugan.

Haugan har tidligere arbeidet med store utbygginger i blant annnet Kværner, Veritas, Reinertsen og PTL Løken. Han var prosjektleder for Åsgard B.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.