BYGG

Sykefraværet raser

FRISKERE OG FRISKERE: Norske bygningsarbeidere er blitt friskere de siste to årene.
FRISKERE OG FRISKERE: Norske bygningsarbeidere er blitt friskere de siste to årene. Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
6. sep. 2006 - 15:48

I enkelte anleggsprosjekter er sykefraværet under to prosent. Tallene slippes midt under debatten om hvem som skal betale for sykefraværet.

– Dette har vært en enorm snuoperasjon. Nå må Stortinget stoppe forslaget om å innføre arbeidsgiverandel ved langtidssykefravær, uttaler administrerende direktør i BNL, Sverre A. Larssen.

I første kvartal i år var sykefraværet i bedrifter tilknyttet Byggenæringens Landsforening 7,4 prosent. Det er spesielt langtidssykefraværet som går ned.

BNL-bedrifter har masse å tjene på få ned fravært og jobber langsiktig og intenst, hevder foreningen.

IA-avtalen snart i mål

– Vi setter dette helt klart i sammenheng med den innsatsen som legges ned i Inkluderende Arbeidslivarbeidet (IA), sier Sverre A. Larssen.

Halvparten av alle ansatte i BNL-bedrifter omfattes av IA-avtalen. Hvis utviklingen fortsetter vil byggenæringen ha gode muligheter til å oppfylle vilkårene i avtalen.

Enorme samfunnsgevinster

Reduksjonen i sykefraværet bidrar til enorme gevinster for samfunnet. Det er nå over 2000 flere arbeidere på jobb i det utførende leddet hver dag, enn det var for to år siden. Dette er et svært godt resultat, ikke minst tatt i betraktning av at arbeidsledigheten har gått kraftig ned i samme periode.BNL har den siste tiden registrert at en rekke store anleggsprosjekter kan vise til sykefravær ned mot 1,5-2 prosent. – Når dette er daglige meldinger og ikke enkeltstående tilfeller, så vet vi at det gjøres et enormt arbeid med å bedre forholdene på arbeidsplassene, sier Larssen.Småbedriftene får svi - trekk endringsforslaget

Nedgangen i sykefraværet er ingen tilfeldighet. Bedriftene har allerede i dag et produksjonstap på 28 milliarder kroner på grunn av legemeldt sykefravær.

- Det mangler ikke økonomiske incitamenter for å redusere sykefraværet. Nå bør Stortinget bidra til ro rundt sykelønnsordningen og stoppe saken, tordner Larssen.

Les mer om: