INDUSTRI

Svovelproblemet: Legger NOAH ned kan norsk produksjon av titanoksid stå i fare

Kronos Titan i Fredrikstad fremstiller 36.000 tonn titandioksid årlig.

Syreslep: I dag slepes en lekter med fortynnet og forurenset svovelsyre et par ganger i uka fra Fredrikstad over Oslofjorden til Langøya.
Syreslep: I dag slepes en lekter med fortynnet og forurenset svovelsyre et par ganger i uka fra Fredrikstad over Oslofjorden til Langøya. Foto: Bugser og Berging

I over hundre år har man fremstilt titandioksid på Øra i Fredrikstad. Ilmenitt fra Hauge i Dalane fraktes til anlegget som nå eies av amerikanske Kronos. Ilmenitt er et titanholdig oksid, men det inneholder både jern og titan og litt mangan bundet til oksygen.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.