Svovelsyre

Svovelproblemet: Legger NOAH ned kan norsk produksjon av titanoksid stå i fare

Kronos Titan i Fredrikstad fremstiller 36.000 tonn titandioksid årlig.

Syreslep: I dag slepes en lekter med fortynnet og forurenset svovelsyre et par ganger i uka fra Fredrikstad over Oslofjorden til Langøya.
Syreslep: I dag slepes en lekter med fortynnet og forurenset svovelsyre et par ganger i uka fra Fredrikstad over Oslofjorden til Langøya. (Foto: Bugser og Berging )

Kronos Titan i Fredrikstad fremstiller 36.000 tonn titandioksid årlig.

I over hundre år har man fremstilt titandioksid på Øra i Fredrikstad. Ilmenitt fra Hauge i Dalane fraktes til anlegget som nå eies av amerikanske Kronos. Ilmenitt er et titanholdig oksid, men det inneholder både jern og titan og litt mangan bundet til oksygen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå