NYHETER

Svinesundforbindelsen: Grenseløst vakkert!

Jarle Skoglund
11. mai 2005 - 17:13

Åpningen av den nye Svinesund-forbindelsen 10. juni, blir også starten på den store feieringen av unionsoppløsningen med Sverige i 1905.. Men realiteten er at vi er i ferd med å komme i union med svenskene på vegsiden. Endelig blir det lik vegstandard på begge sider av Svinesund.

Svinesundsforbindelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen i Norge og Vägverket i Sverige som omfatter 2 km ny veg i Sverige, 4 km ny veg i Norge og ny bru over Iddefjorden. Vägverket har hatt prosjektansvaret for brubyggingen, mens Statens vegvesen har hatt ansvaret for vegutbyggingen på den norske siden. Veg- og brustrekningen vil knytte Norge og Sverige enda sterkere sammen og vi tør spå at dette blir den mest symbolske markeringen av 100-årsmarkeringen av unionsoppløsningen i 1905.

Venter over 60 000 til festen!

To kongepar, artister av internasjonal klasse, folkefest, brudans og et stort festfyrverkeri er menyen Statens vegvesen og Vägverket byr på når de skal åpne den nye Svinesundsforbindelsen.

Mange kjente artister, kombinert med lokale amatører, skal bidra til topp stemning begge publikumsdagene.

Det satses på en bred profil med et attraktivt tilbud for barn og voksne i alle aldre.

Fredagens konsertshow ledes av Thomas Numme og Harald Rønneberg (Senkveld på TV2), og de har med seg et sterkt artistfelt med blant annet Håkan Hellstrøm, Peter Jöbak, Robert Wells, Elisabeth Andreasson, Henning Kvitnes, Ole i Dole og Marianne Antonsen.

Lørdagen står blant annet Wig-Wam på den store scenen. Senere på kvelden byr Flamingokvintetten til brudans. Begge dager kan dessuten både barn og voksne glede seg til underholdning med Pysjpopbaluba (fra barne-tv).

Det blir ingen tradisjonell vegåpning når Svinesundforbindelsen offisielt åpnes 10. juni. Statens vegvesen og Vägverket ønsker å skape en uforglemmelig folkefest når Norge og Sverige forbindes med ny bru. Et av høydepunktene i det offisielle programmet omkring 100-årsmarkeringen av unionsoppløsningen i 1905 blir det historiske kongemøtet på den nye Svinesundsbrua. Området blir noen dager i juni omgjort til en grenseløs møteplass for så vel samfunnstopper som menigmann.

Til sammen forventes det 60-70.000 besøkende i løpet av dagene som markerer innvielsen av Svinesundforbindelsen. Arrangementet er delt inn i to hoveddeler. 7. - 9. juni er satt av til næringsliv og seminarer, og er en oppvarming til den store folkemarkeringen 10. og 11. juni.Godt fornøyd byggherre og entreprenør

På norsk side er det prosjektleder Knut Lykken og hans stab på tre som har stått for byggherrekontrollen. Siden det er svenskene som har hatt byggeansvaret for selve brua, er det byggingen av veganlegget som har vært deres prosjekt. Sammen med Arild Sneis, som er anleggsleder for hovedentreprenør Veidekke, er de begge fornøyd med framdrift og resultat. Da vi besøkte prosjektet, var det hektisk innspurt med sluttarbeidet på bomstasjonen, plasting av skråinger samt skilting og merking av den nye vegstrekningen.

Arild Sneis synes at arbeidet har gått veldig bra, selv om det har vært noen endringer underveis som gjør at den opprinnelige anbudssummen fra Veidekke på 186 millioner kroner, nok vil passere 260 før punktum er satt.

- Det skyldes i hovedsak at anbudet forutsatte 50 000 m3 overskuddsmasser, mens det viste seg å bli 200 000 m3 for lite. I det hele tatt ble løsmassehåndteringen større en antatt fra begge parter.

- Ellers har jo dette vært vegbygging i jomfruelig terreng, og bortsett fra dårlige grunnforhold har dette vært grei skuring, forteller anleggslederen.

Veidekkes jobb har omfattet 4,3 km firefelts motorveg, med to bruer på henholdsvis 290 og 86 meter. Det er bygget to rundkjøringer i forbindelse med avkjøringsveger, samt tre overgangsbruer for lokaltrafikken.


Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Fakta om den nye Svinesundsforbindelsen

Nordby - Riksgrensen 2 km

Entreprenører (Sverige)Vägverket Produktion

Ny Svinesundsbru 704 m

Entreprenør Bilfinger Berger AS

Riksgrensen Svingenskogen 4 km

Entreprenører Mesta AS, Veidekke ASA

Kostnad totalt NOK 1300 mill.Projektet finansieres av bompenger

Fakta om den nye Svinesundsbroen

Lengde 704 m

Bredde 28,2 m

Spennvidde brobuen 247,3 m

Buens høyde over havet 91,7 m

Fri seilingshøyde ca 55 mMen mere gjenstår

E6 skal bygges ut til jevn og sikker firefelts motorveg mellom Oslo og Göteborg i Sverige. Følgende strekninger gjenstår å bygge ut:I Sverige:

Kallsås – Saltkällan 5 km, ferdig 2007

Saltkällan - Håby 7 km, 2004-2007

Rabbalshede – Hogdal 50 km kan bli ferdig 2009I Norge:

Svingenskogen - Årum 18 km, ferdig 2008

Årum - Alvim 2,5 km, ferdig 2008

Alvim - Åsgård 13,7 km, ferdig 2009

Vinterbru - Assurtjern, trolig ferdig 2009Buekonstruksjonen av de slankeste i verden

Buen på den nye Svinesundbruahar et trapesformet tverrsnitt med et bredde og høydemål som smalner mot toppen – fra 6,3 x 4,2 m til 4 x 2,7 m. Den er støpt med form både utvendig og innvendig, og er altså hul.

Buehalvdelene ble støpt i like klatreformer. Systemet besto av en hydraulisk, selvklatrende støpeform forankret i det sist støpte buesegmentet. Når det første segmentet var klart på begge sider, ble forankringen løsnet og formen flyttet oppover for å klargjøre for støpingen av neste segment. Når formen ble ført fram til plasseringen av buesegment tre, begynte monteringen av hjelpestagene. To betongtårn fungerte som støtter, og holdt brusegmentene oppe mens buen ble bygget.

Tårnene er 112 meter høye, og har et kvadratisk tverrsnitt. De er forankret bakover ved hjelp av kabelgrupper som utgår fra forankringsnivåer på 62, 86 og 108 meters høyde. Rundt tårnene er det bygget plattformer slik at man på en sikker måte kunne komme til for å få spent kablene. På forankringsnivåene er kortsidene 1,5 meter tykke.

Kablene fra buesegmentet går gjennom betongtårnet, og er festet på baksiden. Fra forsiden og gjennom betongtårnet går de kablene som blir forankret i fjell.

FAKTA BRUBUE

Spennvidde bue 247,3 m

Buehøyde over havet 91,7 m

Tverrsnitt 6,27 m/4,2 m (bunn)

4,0/2,70 m (midt)

Betongforbruk K70, ca 3 000 m3

Lengde/ støpeetappe bue 5,5 m

Betongforbruk per etappe 60 m3Én bru – men den oppleves som to

Bruoverbygningen består av to stålkasser. Bruoverbyggingshalvdelene ble festet til en tverrbjelke ved hver pilar. Bruseksjonene ble levert 24 m lange og 5 m brede bruseksjoner fra veksted. De er laget av 12 mm tykke stålplater som er forsterket med langsgående profiler. To av seksjonene ble så sveiset sammen til en ti meter bred brubane. Brubanene ble sammen via en tverrbjelke til en 28 meter bred og 24 meter lang bruseksjon over hver brupilar.

Tverrbjelkene er åtte meter brede og tre meter høye stålkasser. De er spent fast med kraftige vaiere som igjen er festet i spennstag i pilaren, og fester med det overbygningen i pilarene. Brubanene er montert på hver side av buen.

Stålseksjonene er så hengt opp i kabler fra buen, og kablene festet i tverrbjelkene.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.