KRAFT

Svimlende potensial for offshore vindkraft

FÅTT TILLATELSE: StatoiHydro har fått tillatelse og statlige penger for å realisre en pilotinstallsjon av Hywind utenfor Karmøy.
FÅTT TILLATELSE: StatoiHydro har fått tillatelse og statlige penger for å realisre en pilotinstallsjon av Hywind utenfor Karmøy.Bilde: StatoilHydro
Jannicke Nilsen
31. okt. 2007 - 08:06

Vindmøller til havs kan bli et energieventyr.

En ny studie utført av Sweco Grøner i samarbeid med Econ og Kjeller Vindteknikk viser et enormt potensial for offshore vindkraft.

Markedet bremser

Det fysiske potensialet er estimert til svimlende 14 000 TWh. Studien slår fast at det er markedsmessige forhold som vil begrense utbygging, snarere enn andre forhold.

Til sammenligning er potensialet for bølgekraft beregnet å være 600 TWh, hvor man antar det er mulig å bygge ut mellom 12 – 30 TWh. Studien er utført på oppdrag fra Enova.

Denne uka innvilget Enova prosjektstøtte til installering av Norges første vindturbin til havs. StatoilHydro får støtten til oppføringen av en pilotmølle utenfor kysten av Karmøy.

Hywind får 59 millioner

Varsler mer støtte

I tillegg varsler energiminister Åslaug Haga at flere offshore vindkraftprosjekter kan regne med offentlig støtte. Enova har nå en søknad fra Lyse inne til behandling, om støtte til en demonstrasjonsturbin basert på Sway-teknologi.

– Jeg vil ikke foregripe behandlingen i Enova, men jeg har grunn til å tro at dette vil bli en satsing som vil komme flere enn Hywind til gode, sier Haga til TU.no.

Enova har i øyeblikket en søknad fra Lyse inne til behandling om støtte til en demonstrasjonsmølle basert på Sway-teknologi. Her må imidlertid eierforholdene avklares før endelig behandling.

Resultater fra prosjektstudier for StatoilHydros Hywind-konsept støtter opp under studien til Sweco Grøner.

Hele Norges forbruk

– Dersom fire offshoreblokker dekkes med StatoilHydros havgående vindturbiner Hywind, vil anlegget ha potensial til å forsyne hele Norge med kraft i uendelig tid, sa StatoilHydros direktør for Ny energi, Alexandra Bech Gjørv, på et seminar om havvindturbiner nylig.

Hydro regnet ut før fusjonen med Statoil at dersom de bygger ut et slikt areal med 5 MW Hywind vindturbiner, vil det kunne levere rundt 125 TWh årlig. Det tilsvarer rundt regnet årsforbruket i Norge.

StatoilHydro er veldig fornøyd med Enovas vedtak.

Avgjørende brikke

– Vi synes det er positivt og gledelig at Enova deler vårt syn på at offshore vindkraft kan bli viktig i framtiden, sier leder for Hywind-konseptet i StatoilHydro, Sjur Bratland.

Enova-støtten kan bli en avgjørende brikke når StatoilHydro-styret eventuelt tar den endelige investeringsbeslutningen i løpet av første kvartal neste år.

– Vi er enige om at dette er en veldig viktig beslutning. Vi tar nå noen runder internt for å bekrefte kostnadsbildet, og sjekker leveringsmuligheter hos leverandører, før konsernledelsen tar beslutningen neste år, sier Bratland.

Offshorekompetanse

Enova peker på mange fordeler med havbasert vindkraft, som mer og jevnere vind, men minner om at det er langt fram og mange utfordringer som må løses før vi får kommersiell drift i Norge.

– Norge har stor kompetanse på offshoreindustrien generelt, og det er veldig spennende at norske aktører nå tar grep. Det er viktig å huske på at dette er et langt løp, derfor er det viktig å starte, slik vi gjør nå, med et demonstrasjonsprosjekt, sier viseadministrerende direktør Fridtjof Unander i Enova.

Før en storsatsing på vindparker til havs kan skje, må imidlertid aktuelle havområder bli tilgjengelige. Olje- og energidepartementet jobber nå med å avklare lovverket rundt dette.

Les mer om: