Svimlende etterslep på veivedlikehold gjør at veinettet kneler

Bygging av nye veistrekninger spiser så mye av pengesekken at det er i ferd med å ta knekken på eksisterende veinett når trafikken øker og klimaet er i endring.

Liv Kari Skudal Hansteen, adm. Dir. RIF – Rådgivende ingeniørers forening, konsernsjef i Mesta Marianne Bergmann Røren, og  statssekretær i samferdselsdepartementet, Jakob Bjelland.
Liv Kari Skudal Hansteen, adm. Dir. RIF – Rådgivende ingeniørers forening, konsernsjef i Mesta Marianne Bergmann Røren, og statssekretær i samferdselsdepartementet, Jakob Bjelland. Foto: Anita Arntzen, Mesta
Av Thor Søndenaa
16. aug. 2022 - 08:47

Veiene blir stadig dårligere og vedlikeholdsetterslepet større. Særlig fylkesveinettet er så elendig at det står i fare for å bryte sammen, hevdet Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), da Dagens Næringsliv arrangerte en debatt om «Hvordan ta vare på veiene vi har, redusere vedlikeholdsetterslepet og ruste veinettet for fremtiden» under Arendalsuka. Debattleder var Sofie Høgestøl.

Tallene Skudal Hansteen la fram av var hentet fra en rapport utarbeidet RIF. Summene var svimlende selv for garvede veibyggere.

 - For fylkesveinettet alene har vi beregnet et etterslep i vedlikehold på 700 milliarder kr. For riksveinettet 1000 mrd kr og det kommunale veinettet 300 mrd.

 - Vedlikehold handler ikke bare om å bevare en standard, men å oppgradere en vei i forhold til dagens krav til sikkerhet, trafikkøkning og et klima i endring.

Marianne Bergmann Røren, konsernsjef i Mesta, fulgte opp og hevdet at veistandarden rett og slett var skammelig.

Svært glatte veier i lange perioder førte til økt saltbruk på Østlandet vinteren 2023.
Les også

Saltforbruket på riksveiene øker – gir store problemer i norske innsjøer

 

Veivedlikehold må prioriteres høyere

Jakob Bjelland (Sp), statssekretær samferdselsdepartementet, kom fort på defensiven, men viste til at Statens vegvesen nå også er i gang med å gjøre en tilstandsvurdering av veiene. Han forventet at resultatet ville ligge lavere enn Skudal Hansteen sine tall.

De tre i panelet var alle skjønt enige om at skjerpet innsats på vedlikehold/oppgradering er absolutt nødvendig både av hensyn til at samfunnet skal fungere og av sikkerhetsmessige årsaker.

Bergmann Røren la ikke fingrene imellom.

 - Dette handler om prioritering. Politikerne har i lang tid ikke levd som de har lovet. Det som har blitt prioritert, er nybygg.

 - Bare en av fem kroner går til vedlikehold og drift av veinettet. Vi prioriterer ikke nok til å få veistandarden opp på et forsvarlig nivå for både trafikanter, varer og tjenester.

 - Her burde det lages et eget klimatilpasningsbudsjett også for veisektoren, sa hun.

Kompetanse må overføres på tvers av grenser

Statssekretæren viste til at noe av midlene til nybygg går til nye strekninger som erstatter gammel og nedslitt vei. Han pekte også på at ved å fremskynde ny NTP, ville regjeringen skaffe seg et bedre handlingsrom til å gjøre de rette og lure tingene for veiene, og fremhevet at man på statlig hold var innstilt på å lytte til innspill.

De tre debattantene var enige om at der ligger et potensiale i å bryte barrierer mellom ulike forvaltningsnivåer og søke økt kompetanseoverføring mellom alle parter som jobber i veisektoren.

Veier24 spurte hver enkelt etter debatten om det så langt av observert positive virkninger etter omorganiseringen av Statens vegvesen og overføring av fylkesveinettet til hvert enkelt fylke. Ingen hadde kommentarer til det.

Bergmann Røren mente imidlertid å ha registrert at nivået på anbudene hadde gått noe opp.

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen peker på syv effekter som Bane Nor jobber med for å oppnå allerede i år.
Les også

Dette lover Bane Nor å levere i år

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.