Svikter marin forskning

Den offentlige satsingen på det marine eventyret er forbeholdt store ord i festtaler, stortingsmeldinger og strategiplaner, avslører en fersk rapport fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU):

– Vi har hatt en relativ nedgang i de offentlige bevilgningene til marin forskning. Dette er oppsiktsvekkende, sier avdelingssjef Lars Horn ved Bioproduksjon og foredling i Norges forskningsråd

Nedgang

I løpet av tiårsperioden fra 1989–1999 har det knapt vært noen økning i ressursene til marin forskning. Til sammen har ressursinnsatsen til marin FoU ved forskningsinstituttene, universitets- og høyskolesektoren (UoH) og næringslivet hatt en realvekst på snaue én prosent.

Den offentlige FoU-innsatsen på det marine området har imidlertid gått ned med seks prosent, og marin forsknings relative andel av den totale FoU-innsatsen i Norge er betydelig redusert.

– NIFU-undersøkelsen viser at det som regjeringene har kalt et satsingsområde, i virkeligheten ikke er det, sier Lars Horn.

Han er spent på å følge utviklingen etter Forskningsmeldingen fra 1999, og det nye statlige forskningsfondet som skal løfte norsk forskning.

Også instituttene reduserer

I 1999 sto instituttsektoren for to tredeler av den totale marine FoU-innsatsen. Siden 1997 er det imidlertid næringslivet og UoH-sektoren som hatt en særlig positiv utvikling, mens instituttsektoren har hatt en realnedgang.

– Samtidig er det oppløftende at næringslivet har økt innsatsen sin, sier Horn.

Undersøkelsen er den første samlede oversikten over marin forskning her til lands.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå