ARKIVNYHETER

Sviende kritikk av StatoilHydro

FEIL PÅ FEIL: Utløsermekanismen på disse livbåtene var ikke i henhold til offshore-regelverket. Liv kunne gått tapt dersom utløsermekanismen ikke virker.
FEIL PÅ FEIL: Utløsermekanismen på disse livbåtene var ikke i henhold til offshore-regelverket. Liv kunne gått tapt dersom utløsermekanismen ikke virker. Bilde: Anders J.Steensen

Petroleumstilsynet (Ptil) kommer med sviende kritikk av StatoilHydro i en ny rapport.

Tilsynet slår fast at liv kunne gå tapt på grunn av frittfall-livbåtene dersom det hadde vært behov for å evakuere Kristin og Veslfrikk via livbåter.

Gir pålegg om forbedringer

– De potensielle konsekvensene, dersom det hadde vært nødvendig å evakuere innretningen(e) ved bruk av livbåter er vurdert til å kunne ha blitt alvorlig skade eller tap av liv, skriver Ptil i sin granskingsrapport.

Tilsynet pålegger StatoilHydro å gjøre forbedringer i både utstyr og rutiner innen 1. november i år.

Direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal, er ikke fornøyd med næringens evne til å lære av egne og andres feil.
KRITIKK: Petroleumstilsynet (Ptil) kommer med sviende kritikk av StatoilHydro i granskingsrapport. Magne Ognedal er direktør for Ptil. Scanpix

Innledet gransking

Det har vært full gransking av forholdene rundt utløsing av livbåtene Schat Harding FF 1000S på Veslefrikk- og Kristin-feltet. To av tre livbåter ikke lot seg løse ut på grunn av feil ved utløsermekanismene. Dette ble oppdaget under en rutinemessig test av livbåtene.

Som en følge av at livbåtene ikke kunne brukes, bestemte StatoilHydro å stenge ned begge plattformene inntil det var avklart hva som var feil og gjort nødvendige forbedringer.

Samtidig bestemte Ptil seg for å granske forholdene rundt livbåtene og vedlikeholdsrutinene av disse.

Avdekket store mangler

Granskingen avdekket følgende forhold.

 • Mangelfull styring av aktivitetene med utskifting og utbedring av livbåtene på Kristin og Veslefrikk B. Styring av aktivitetene er ikke tilstrekkelig ivaretatt.
 • Mangelfull erfaringsoverføring som grunnlag for forbedringstiltak. Verken operatøren eller produsenten har brukt tilgjengelig kunnskap om kjente svakheter ved utløserarrangementet FFH13 på en måte som ivaretar krav til systematisk innhenting, bearbeiding og bruk av erfaringsdata.
 • Mangelfull ivaretakelse av påse ansvar. Mangelfull oppfølging av leverandøren for å sikre etterlevelse av krav i HMS-forskriftene.
 • Mangelfull vurdering og analyse. Endringer er gjennomført uten at risikoen forbundet med de nye livbåtene, som et helhetlig evakueringssystem, er analysert.
 • Mangelfull oppfølging av sikkerhetskritiske feil
 • Mangelfullt test- og vedlikeholdsprogram

Alle må til pers

Som en følge av alle feilene som ble oppdaget under granskingen har Ptil utstedt følgende pålegg varslet i brev:

 • Skifte ut utløsningsarrangementet for fritt-fall-livbåt FF1000S.
 • Sikre at styring av livbåtprosjekter er i henhold til regelverkets krav.
 • Etablere interne krav og spesifikasjoner for livbåtsystemer.
 • Gjennomføre en helhetlig vurdering av alle livbåtsystemer som er i bruk på selskapets innretninger på norsk sokkel.

Forbedret selve livbåten

Selve granskingen kom i gang etter at Oljeindustriens Landsforening, OLF, igangsatte sitt livbåtprosjekt. Årsaken var at det var avdekket feil i konstruksjonen av flere av livbåtene. De ville ikke tåle belastningene med fritt fall i stor sjø. StatoilHydro opprettet sitt eget livbåtprosjekt som skulle skifte ut eller forbedre livbåtene.

Så ikke på utløsermekanismene

StatoilHydros eget prosjekt skulle vurdere hva som måtte gjøres på bakgrunn av de anbefalingene som kom fra OLF. StatoilHydro skulle selv prioritere rekkefølgen på å gjennomføre de tiltakene som OLF anbefalte. Ptils gransking viser at det ikke lå i livbåtprosjektet å vurdere hvor egnet fritt-fall-livbåtene er som et helhetlig evakueringssystem.

StatoilHydros livbåtprosjekt har heller ikke sett det som sitt mandat å se på utløsermekanismene for livbåtene.

StatoilHydros livbåtprosjekt har heller ikke sett det som sitt mandat å se på utløsermekanismene for livbåtene. FARLIG: – Dersom livbåtene på Veslefrikk og Kristin hadde blitt tatt i bruk, kunne det ført til alvorlige skader på mennesker eller tap av liv, sier Inger Anda, pressetalskvinne i Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet

Livbåtene på Kristin og Veslefrikk er levert av Umoe Schat Harding. De er av type FF 1000S og konstruer i henhold til internasjonale skipsfartskrav Solas og LSA-koden. Sertifiseringen er gjort av Lloyds Register. Livbåtprodusenten har ikke sett det som sin oppgave å vurdere hvorvidt FF1000S er i henhold til Ptils Helse, miljø og sikkerhetsforskrift.

Mangelfull styring

Hendelsene knyttet til feil ved livbåtene helt tilbake fra 2002 er i hovedsak knyttet til feil ved utløsermekanismene. Ptil er sterkt kritisk til at det ikke var god styring av aktivitetene knyttet til å utbedre eller skifte ut utløsermekanismene og at StatoilHydro således ikke har etterlevd HMS forskriftene.

Fraskrevet seg ansvaret

Presstalskvinne Inger Anda i Ptil sier til Stavanger Afteblad at både produsenten og StatoilHydro har helt siden 2002 hatt kjennskap til at utløsermekanismene er feilkonstruert uten at de er utbedret.

– Likevel er systemet blitt brukt, kun med mindre justeringer. Ptil har ingen hjemmel for å rette pålegg mot Schat-Harding, dessverre. Det er oppdaget graverende svikt hos produsenten, sier Anda.

Hun legger til at StatoilHydro har et soleklart ansvar til å forsikre seg om at det utstyret selskapet kjøper inn fungerer i henhold til regelverket.

– Dersom livbåtene på Veslefrikk og Kristin hadde blitt tatt i bruk, kunne det ført til alvorlige skader på mennesker eller tap av liv, sier Anda.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.