I tillegg til fylkesvegnettet skal entreprenøren drifte og vedlikeholde rv. 73 mot Sverige, ca. fem kilometer gang- og sykkelveg og tunnelene Toventunnelen og Tosentunnelen.

Kontraktsperioden strekker seg fra 1. september 2016 til 31. august 2021. Fire aktører leverte tilbud på oppdraget.