KRAFT

Sverige vil nå råtøffe klimamål

VIND OG BIO: En kraftig utbygging av vindkraft, sammen med markant økning i bruk av biobrensel, kan bidra til å redusere utslippene av CO2-gasser i Sverige med nesten 90 prosent innen 2050, mener svenske klimaforskere.
VIND OG BIO: En kraftig utbygging av vindkraft, sammen med markant økning i bruk av biobrensel, kan bidra til å redusere utslippene av CO2-gasser i Sverige med nesten 90 prosent innen 2050, mener svenske klimaforskere. Bilde: colourbox.com

Sveriges klimamål til 2020

  • Utslippene av drivhusgasser skal reduseres med 40 prosent, eller 20 millioner tonn. En tredel av dette kan dekkes ved kjøp av utslippskvoter.
  • 50 prosent av energibruken skal være fornybar energi. Dette er 1 prosent over EUs krav.
  • Energiforbruket skal kuttes med 20 prosent, i tråd med EUs krav.
  • Ti prosent av drivstoffet i transportsektoren skal være fornybar, i tråd med EUs krav.
  • Vindkraftutbyggingen får en planramme på 30 terawattimer, 20 av dem på land og 10 til havs.
  • Sverige skal i 2030 ha en bilpark som ikke bruker fossilt brensel.
  • Sveriges nettoutslipp av drivhusgasser skal være null i 2050.

(Kilde: TT) (©NTB)

Ifølge forskerne ved IVL Svenska Miljöinstitutet kan de kraftig reduserte utslippene, fra 52 millioner tonn i 2007 til mellom 5 og 10 millioner tonn i 2050, gjennomføres med like stor industriproduksjon og med samme levestandard som i dag.

Fremtidsvisjoner

Forskernes framtidsscenario tar utgangspunkt i at vindkraft er mye mer utbygd enn i dag, og at alle personbiler er elhybrider med biodrivstoff som hjelpebrensel. I tillegg må halvparten av godstransportene flyttes over til tog, mens resten kjøres av vogntog som går på biodrivstoff og biogass.

Forskerne går også ut i fra at olje og direkte elektrisk oppvarming av boliger erstattes med fjernvarme, biobrensel og varmepumper.

Avvikle atomkraft

Men for å nå målet om 90 prosent mindre utslipp av klimagasser innen 2050, kreves det ifølge forskerne en kraftig økning i bruk av biobrensel, inkludert avfall.

Dersom atomkraften avvikles helt, kreves det også at produksjonen av biobrensel mer enn fordobles, fra 120 terrawattimer (TWh) til 270 TWh per år.

Det vil føre til konsekvenser for miljøet, forandre landskapet og innebære store krav om et høyrasjonelt skog- og jordbruk, skriver forskerne i sin rapport.

Systemforandringer

– Vårt scenario er ett av flere mulige, og selvfølgelig ingen prognose. Vi viser at det er fullt mulig å avvikle fossilt brensel for å motvirke klimaendringer, noe mange ser på som en avleggs utopi, sier en av forfatterne av rapporten, klimaforskeren Lars Zetterberg.

Forskerne understreker at scenarioet forutsetter store teknikk- og systemforandringer som berører en rekke samfunnssektorer. De påpeker samtidig at 40 år ikke er lang tid for en klimaomstilling av det svenske samfunnet. (©NTB)

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.