Forbud mot fossilbiler

Sverige vil forby fossilbiler fra 2030

Vil jobbe for å få forbud mot fossilbiler også i resten av EU.

Sveriges statsminister Stefan Löfven har bred støtte for å forby bensin- og dieselbiler fra 2030.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Sveriges statsminister Stefan Löfven har bred støtte for å forby bensin- og dieselbiler fra 2030. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix (Ruud, Vidar)

Vil jobbe for å få forbud mot fossilbiler også i resten av EU.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Norske politikere ønsker stans i salget av bensin- og dieselbiler innen 2025, men har ikke vedtatt noe forbud. Nå kommer Sverige oss i forkjøpet. Denne uken ble regjeringsplattformen til den nye svenske regjeringen klar. Den vil forby fossilbiler fra 2030, i lovs form.

Vil jobbe med EU

– Den norske forpliktelsen er bare et politisk mål, den er gjentatt i partiprogrammer til blant annet Høyre og Arbeiderpartiet, men det er ingen sanksjoner om man ikke når målet, sier leder, Marius Holm, i Miljøstiftelsen Zero.

Det svenske vedtaket derimot er tenkt utformet som et rent forbud. Forbud har også vært diskutert i Norge, men da har konklusjonen vært at et slikt forbud kan være i strid med EØS.

– Vi mener likevel dette er realistisk å få til i Sverige, sier Mathias Goldman.

Han er leder i den svenske liberale, grønne tenketanken Fores og har vært med å gi råd til regjeringspartiene om saken.

Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero ønsker forbudet velkommen.

– Jeg kommer rett fra Riksdagen der vi har diskutert dette nå. Svært mange EU-land vurderer nå et forbud mot fossilbiler. Det er debatt i store land som India, Kina, men også i Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Vi får kanskje ikke forbudt bilene slik reglene er i EU i dag, men den nye regjeringen vil jobbe for å få til et forbud også i resten av EU, sier Goldman.

Zero-leder Holm mener det svenske forbudet bør føre til at norske politikere også ser på saken på nytt. Han sier Zero har fått utredet mulighetene for et totalforbud, og mener det er mulig å få til også i Norge.

– Vi må spørre oss om hva som er politisk mest krevende, et totalforbud litt fram i tid, eller å endre avgiften så mye at man når målet, sier han. Han mener det vil være umulig å nå målet bare ved avgiftsfritak på elbiler. Det blir for dyrt.

– Vi må forberede oss på at man gradvis må fase inn avgifter på elbil, og da må man etterhvert øke avgiftene på fossile biler også, om vi skal nå målet, sier han.

Dette er det svenske vedtaket

Målet om å fase ut svenske fossilbiler er formulert i regjeringserklæringen til det nye svenske regjeringen.

  • «Från år 2030 kommer det inne lengre vara tillåtet att sälja nya bensin- og dieseldrivna bilar (Utredning tillsätt 2019. Kräver godkännande av EU-kommissionen. Ny lagstiftning beslutas under mandatperioden).»
  • «Regeringen kommer att driva ett motsvarande förbud i hele den Europeiska unionen.»
  • «Et årtal skal utredes för när fossila gränsen skal Vera helt utfasade (I samma utredning som innan).»

Bred enighet

Det er i den nye svenske regjeringsplattformen forbudet mot fossilbiler er nevnt: «Från år 2030 kommer det inte lengre vara tillåtet att sälja nya bensin- og dieseldrivna bilar,» kan man lese.

Den nye svenske regjeringen, som utgår fra Socialdemokraterne og Miljøpartiet i Sverige, har støtte fra svenske Centerpartiet, Liberalerna og svenske SV (Vänstrepartiet). Dermed er det bred oppslutning om forbudet i Sverige.

Regjeringen skal i løpet av 2019 utrede hvordan lovforbudet kan innføres. De vil også utrede mulighetene for å forby salg av fossile drivstoff og presse på for at EU som helhet innfører tilsvarende forbud.

Marius Holm mener likevel ikke at det svenske vedtaket er sterkere enn det norske.

– Avgiftspolitikken her hjemme gjør at 80 prosent av nybilsalget i Norge antakelig vil være elbiler allerede om to-tre år. Dermed ligger vi milevis foran svenskene, sier han. Han tror likevel det vil bety mye, om Sverige som et EU-land går inn for et forbud.

– Ja, det har stor betydning. Det kommer utslippskrav til biler i EU nå, som vil føre til en raskere innfasing av elbiler. Men det er klart at om man får til et totalforbud mot fossilbiler i hele EU, vil det bety en voldsom skjerping av EUs regler, sier han.

Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen sier: – Dette er nok et tegn på at politikere verden over begynner å stille sterkere krav og bruke hardere virkemidler for å redusere klimautslippene.

Sverige langt bak

I 2018 var 31,2 prosent av nybilsalget i Norge elbiler. Tar en med de ladbare hybridene, utgjør nullutslippsbilene og de ladbare hybridene 49,1 prosent av markedet. Det er 10,2 prosentpoeng opp fra 2017.

I Sverige er situasjonen en helt annen: Bare 4 prosent av nybilsalget i 2018 var ladbare biler. Men det må tas høyde for at bilsalget i Sverige totalt sett er mye større enn i Norge.

Kommentarer (58)

Kommentarer (58)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå