Flyveaske

Svenskene bygger fabrikk for å uskadeliggjøre flyveaske

Ragn-Sells er i gang med å bygge et svært anlegg ikke langt fra Stockholm, som skal hente ut verdifullt salt fra flyveaske, og gjøre nesten alt som er igjen til et råstoff for sementindustrien.

Vannbasert prosess: Ragn-Sells utvikler en vannbasert prosess for å dekomponere flyveaske til salter og en rest som egner seg som råstoff i sementindustrien.
Vannbasert prosess: Ragn-Sells utvikler en vannbasert prosess for å dekomponere flyveaske til salter og en rest som egner seg som råstoff i sementindustrien. (Foto: Ragn-Sells )

Ragn-Sells er i gang med å bygge et svært anlegg ikke langt fra Stockholm, som skal hente ut verdifullt salt fra flyveaske, og gjøre nesten alt som er igjen til et råstoff for sementindustrien.

Sverige produserer rundt 300.000 tonn flyveaske årlig. Det nye anlegget, som skal være i drift fra sommeren 2022, skal ta seg av rundt 130.000 tonn.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå