Svensk vindkraft blør

Vindkraftbransjen kan ødelegges om ikke myndighetene øker fornybarutbyggingen, advarer Svensk Vindkraftförening.

Svensk vindkraft blør
Vindkraft. Vindmøller. Vindturbiner. Vind. Bilde: Colourbox.com

Elsertifikater

  • Elsertifikatsystemet fungerer slik at produsentene av fornybar kraft får en inntekt fra salg av elsertifikater (også kalt grønne sertifikater) i tillegg til inntekten fra salg av elektrisk energi.
  • Myndighetene skaper et marked ved å pålegge strømkundene å kjøpe sertifikatene.
  • Inntekten fra elsertifikatene skal bidra til å gjøre det lønnsomt å bygge nye anlegg for fornybar kraftproduksjon.
  • Markedet skal gi 26,4 TWh ny fornybar kraft i Norge og Sverige innen 2020.

“Vi ønsker at regjeringen lytter til markedet som nå risikerer å stoppe helt opp på grunn av det store overskuddet av elsertifikater”, skriver Svensk Vindkraftförening i et åpent brev til den svenske regjeringen.

Årsaken til de historisk lave elsertifikatprisene er at det har vært bygget svært mye vindkraft i Sverige i den siste tiden.

“Alle som ikke har omfattende egenkapital å sette inn, får ikke lån på de kalkylene som presenteres. Hele bransjen blør”, heter det i brevet.

Statnett-sjefen: – Markedene slår hverandre i hjel

Taper penger

Ifølge vindkraftforeningen er det mange av de eksisterende vindkraftverkene som nå går i minus, fordi både strømprisen og sertifikatprisen har sunket betraktelig.

For å bedre situasjonen, foreslår foreningen at regjeringen hever ambisjonsnivået snarest mulig, fra dagens 26,4 TWh vindkraft i Norge og Sverige i 2020.

“Det trengs både langsiktig, men også akutt, for at ikke hele bransjen skal tape farten og helt falle sammen”, heter det i brevet.

Kraftoverskudd

Det ville imidlertid føre til at strømkundene ville pålegges å betale enda mer penger for utbygging av fornybar energi.

Da ville også kraftoverskuddet i Norden, som nå beregnes til nærmere 50 TWh i 2020, øke ytterligere.

Sveriges energiminister Anna-Karin Hatt har imidlertid avvist å gjøre endringer før den såkalte “kontrollstasjonen” i 2015. I forbindelse med kontrollstasjonene kan norske og svenske myndigheter sammen gå inn og justere skjevheter i markedet.

Norwea uenig

Leder Øyvind Isachsen i Norsk vindkraftforening  (Norwea) er uenig med utspillet fra den svenske søsterorganisasjonen.

– Vi ønsker ikke at noen skal tukle med systemet vi nå har sett fungere knappe fire måneder. De ekstraordinære kontrollstasjonene svensk vindkraft etterlyser, har vi ikke større hunger etter. Fundamentale forhold tyder på at prisene vil opp, om ikke i løpet av kort tid så i alle fall i løpet av tiden det tar å sette i gang en vindpark. 

– Fortsetter de skrantne prisene, så får vi melde våre behov ved kontrollstasjonen i 2015. Og glem ikke at det blåser betraktelig bedre her på berget enn hva det gjør hos våre svenske naboer, sier Isachsen.

Les også: Statkraft vil endre elsertifikatmarkedet

Atomkraft stopper vindmøller i Finnmark 

– Vindmøller bør bygges med luftskip

Får bygge tidevannskraftverk ved Tromsø

Les mer om: