IT

Svensk piratjakt i Norge

PÅ JAKT: Henrik Pontén, ansvarlig jurist i Antipiratbyrån.
PÅ JAKT: Henrik Pontén, ansvarlig jurist i Antipiratbyrån.
Anders Brenna
3. sep. 2009 - 10:13

Dette er saken

Ulovlig piratkopiering er et internasjonalt problem, og datatrafikken går på tvers av landegrensene. Det samme kan etterforskningen gjøre, og den utføres både av respektive lands politimyndigheter og av private selskaper med såkalte «utredningsavdelinger». Utfordringen er at det kan dukke opp sensitive personopplysninger i piratjakten, og det er et åpent spørsmål om rettssikkerheten er godt nok ivaretatt når etterforskerne følger dataspor over landegrensene.

Det svenske politiet har gjort en husransakelse hos en 33 år gammel svenske og beslaglagt 88 terabyte med det som skal være mer enn 10.000 piratkopierte filmer, samt musikk, dataspill og e-bøker.

Det svenske Antipiratbyråen anmeldte mannen, og Svenska Dagbladet skrev i forrige uke at opplysninger fra en norsk utredning var avgjørende for politianmeldelsen som førte til beslaget:

«Uppgifter från en utredning i Norge ska också ha varit avgörande för polisanmälan mot mannen.»Ukjent for norsk politi

Politiet i Norge kjenner ikke til saken når Teknisk Ukeblad spør om de har bistått det svenske politiet i etterforskningen.

– Det er ikke gitt opplysninger fra Kripos, og jeg kjenner ikke til at det er gitt fra andre i politiet. Det kan være gitt fra andre politienheter, sier Berit Børset, leder av seksjon for datakrimetterforskning (datakrimavdelingen) i Kripos.

Internasjonale saker prioriteres av datakrimavdelingen, men Børset har tidligere opplyst at kapasiteten er begrenset til cirka fem store sakskomplekser i året, og at de derfor må prioritere hardt.Ukjent for norske piratjegere

I Norge driver advokatfirmaet Simonsen en privat utredningsenhet som etterforsker piratkopiering med midlertidig konsesjon fra Datatilsynet.

I et intervju med Teknisk Ukeblad i sommer, forklarte de at de har lov til å dele informasjon på tvers av landegrensene innenfor EØS-området, men sa samtidig at det normalt bare var aktuelt å dele slik informasjon med politiet, domstoler eller internettleverandører.

På spørsmål om de også deler informasjon med sine oppdragsgivere var svaret at de kan gjøre det, men at de ikke har gjort det. Når Teknisk Ukeblad nå spør om Simonsen har bidratt med informasjon til det svenske politiet, er svaret nei.

– Dette kommer ikke fra oss. Det kan ikke være vi som er kilden til dette, sier advokat Rune Ljostad i Simonsen til Teknisk Ukeblad.

Utveksler erfaringer

Verken Ljostad eller hans kollega Espen Tøndel kjente til den svenske piratsaken før de ble gjort oppmerksom på den.

Ljostad forklarer også at det internasjonale samarbeidet stort sett består i å utveksle erfaringer om forskjellige framgangsmåter i piratjakten.Ukjent for danske piratjegere

En mulig kilde er danske Dtecnet, som samler logger pirataktivitet i flere europeiske land, samt USA. Simonsen har brukt de i andre norske saker, men da har de ikke fått opplysninger om piratkopiering i andre land.

– Det vi har fått fra Dtecnet er opplysninger om piratkopiering i Norge, sier Ljostad.

På spørsmål om Dtecnet har bistått det svenske politiet med opplysninger fra norsk piratvirksomhet i denne svenske piratsaken, svarer Dtecnet avkreftende:

– Jeg har ikke umiddelbart noen kjennskap til denne saken, sier Thomas Sehested, administrerende direktør i danske Dtecnet til Teknisk Ukeblad.

I et tidligere intervju med Teknisk Ukeblad har han forklart hvordan de jobber.

– Vi søker etter folk som deler filmen. Vi loggfører IP-adressen, nøyaktig sted og tidspunkt, og laster selvsagt ned en kopi av filmen som vi ser på for å sjekke at det virkelig er filmen, sa Sehested i juni.Svensk etterforskning i Norge

Svenske Antipiratbyråen vil ikke svare på hva slags opplysninger det er snakk om. De vil heller ikke si noe om hvorvidt de har fått opplysninger fra andre aktører, men opplyser at de gjør egne etterforskninger.

– Vi har en egen utredningsenhet, sier Henrik Pontén, ansvarlig jurist i Antipiratbyråen til Teknisk Ukeblad.

Selv om Antipiratbyråen på sin hjemmeside viser til at norske bevis var «avgörande för utredningen», ble ikke det norske politiet involvert.

– Det norske politiet kan ikke kjenne til denne saken ettersom vi ikke har anmeldt i Norge, sier Pontén.Ingen nordmenn?

Pontén vil heller ikke svare på spørsmål om de har anmeldt nordmenn i denne saken.

– Vi kommenterer ikke det. Vi sier bare at det er en kobling til Norge.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.