Svensk nese for miner

Selskapet Biosensor Applications i Örebro har brukt to år på å utvikle prototypen som Räddningsverket nå prøver ut.

Minesøkeren består av en trakt med et filter på størrelse med en snuseske inni. Trakten plasseres på bakken, og en motordrevet pumpe suger luft gjennom filteret. Et område på om lag to kvadratmeter søkes av. Minesnuseren kan også monteres på en stang og sveipes over marken av en person som står utenfor fareområdet.

Etterpå legges filteret i en analyseenhet, som kan være montert i et kjøretøy. På en skjerm går det fram om det finnes molekyler fra sprengmiddelet TNT i filterinnsatsen. I såfall er det miner i bakken.

Utstyret er ikke bare egnet til minesøking. Det kan også brukes til å søke etter sprengemner på flyplasser, narkotika og dioksiner.

–Alt avhenger av hvor godt vi kan utvikle filteret og dets følsomhet, sier prosjektleder carl Lundberg ved Biosensor Applications.

Les mer om: