SAMFUNN

Svensk bomesse konkurs

Underskuddet ble hele 32 millioner svenske kroner. Messeledelsen har jobbet på spreng for å få Malmø kommune til dekke tapet uten at de har vært særlig interessert i det, melder Byggindustrin.

Malmø kommune er også den største kreditoren og kommer til å tape 27 millioner kroner dersom ikke konkurs unngås. De resterende millionene må byggebransjen selv dekke.

Arrangøren legger hovedskylden på publikumssvikten som TU har omtalt tidligere. Budsjettet var på 75 millioner, mens resultatet ble skarve 36 millioner i billettinntekter.

Det svenske økokrim arbeider også med undersøkelser om bokføringsavvik for Bo01. Om det blir tatt ut tiltale mot noen, blir ikke avgjort på flere måneder. To er mistenkte for regnskapsrot, deriblant messens tidligere direktør.

Les mer om: