KRAFT

Svensk atomkraftverk med utslipp til luft

UTETT PIPE: Utslippene av radioaktive partikler fra reaktor 1 ved atomkraftverket Forsmark, har vært feilrapportert i mange år. Over 300 prosent mer har sluppet ut til luften enn hva eierselskapet har oppgitt til svenske myndigheter, melder Ny Teknik. Nå kreves det en fullstendig kartlegging av omfanget.

Utslippene skal likevel ha ligget under dødelige doser for mennesker. Det var rett før jul at personalet på verket oppdaget en utett gummipakning rundt partikkelfilteret i skorsteinen. VN

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.