Sveisefeilene på Castberg: Omfanget og alvorlighetsgraden ble ikke forstått

Verftet må betale for utbedringene.

Sveisefeilene på Castberg: Omfanget og alvorlighetsgraden ble ikke forstått
En intern granskingsgruppe fra Equinor har undersøkt kvalitetsavviket på sveising og inspeksjon på produksjonsskipet Johan Castberg, som er under bygging ved Sembcorp Marine i Singapore. Foto: Equinor
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

En intern granskingsgruppe fra Equinor har undersøkt kvalitetsavviket på sveising og inspeksjon på produksjonsskipet Johan Castberg, som er under bygging ved Sembcorp Marine i Singapore.

I fjor ble det kjent at det var oppdaget store problemer med kvaliteten på sveisingen i skroget og inspeksjon av sveisearbeider, og selskapet har siden jobbet med å finne ut hvordan dette kunne skje. 

Selskapet skriver i en melding mandag morgen at et omfattende arbeid nå gjøres for å kvalitetssikre og kryssjekke sveiser og reparere sveisefeil, for å sikre at skipet tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet og integritet før det forlater verftet.

– Vi gjennomfører nå omfattende kryssjekk og reparasjon av sveiser for å sikre at Johan Castberg produksjonsskip tilfredsstiller krav til sikkerhet og integritet. Når Johan Castberg settes i produksjon skal alle være trygge på at skipet er sikkert, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor, i meldingen. 

Equinor opplyser videre at det er verftet som er ansvarlig for å utbedre kvalitetsfeil, og kostnader relatert til utbedring av sveisefeil dekkes ifølge kontrakten av Sembcorp Marine. Kryssjekk og utbedringsarbeid er nær ferdigstilt og følges tett av Equinor.

Også Petroleumstilsynet gransker problemene på Castberg-skipet. Til Teknisk Ukeblad opplyser Ptil mandag at granskingen deres fortsatt pågår. De har ingen informasjon om når det er ventet at rapporten klar. 

Les også

Alvorlighetsgraden ble ikke forstått

Granskingsteamet fant ingen enkelthendelse som kan ha vært en direkte årsak til sveisekvalitetsproblemene, men har pekt på årsaksfaktorer som anses å ha hatt innvirkning:

  • Leverandøren (SCM) leverte ikke tilstrekkelig kompetente sveisere og sveiseinspektører til arbeidet med å bygge skroget og overholdt ikke fullt ut prosesser og arbeidsrutiner for gjennomføring og oppfølging av sveise- og inspeksjonsaktiviteter.
  • Equinor har ikke i tilstrekkelig grad etterlevd egne arbeidsprosesser og prosedyrer relatert til risikohåndtering, byggeledelse og oppfølging på byggeplass.
  • Selv om Equinors oppfølgingsteam tidlig fanget opp signaler på dårlig kvalitet ble ikke omfanget og alvorlighetsgraden forstått. Derfor ble ikke tilstrekkelige tiltak iverksatt.
  • Equinor sitt oppfølgingsteam har ikke hatt nok personell med erfaring og kompetanse på sveising og sveisekontroll og har ikke benyttet selskapets fagekspertise på disse områdene tidlig nok.

– Vi lager nå en plan med konkrete tiltak for å følge opp funnene og vil dele erfaringene bredt, sier Tungesvik.

Fortsatt usikker tidsplan

Granskingsgruppen har undersøkt årsaker til kvalitetsavviket på sveising i perioden fra januar 2017 til oktober 2019. Basert på dette anbefaler de at Equinor forbedrer:

  • Prekvalifiseringsprosess for nye leverandører.
  • Praksis for oppfølging på byggested, inkludert risikohåndtering.
  • Rekrutteringsprosess til oppfølgingsteam og bygging av lag.

Da Equinor sommeren 2019 gjorde kryssjekk av Sembcorps ultralydsinspeksjon av sveiser i moonpool-området på skroget med eget personell, ble det oppdaget en høyere feilrate enn rapportert.

Da ble det besluttet å kryssjekke samtlige sammenstillingssveiser. Senere ble det avdekket unormalt høye feilrater også i fabrikasjonssveiser.

– Derfor har vi gjort en revurdering av samtlige struktursveiser på skroget. Dette er en svært krevende jobb når skroget allerede er bygget, men sikkerhet kommer først. Skipet skal være i henhold til kravene nedfelt i Plan for utbygging og drift og ha klassesertifikat fra DNV før det går til feltet, sier Tungesvik.

– Equinor burde ha avdekket omfanget av sveisefeil tidligere, men skroget ligger fortsatt i dokk, og dermed kan vi kan reparere feil før det blir sjøsatt, sier Tungesvik.

Etter planen skal skroget til Johan Castberg produksjonsskip fraktes til Stord om bord på tungløftefartøyet Boka Vanguard mot slutten av 2021, men korona-pandemien skaper fortsatt usikkerhet rundt tidsplaner.

Les også

Feil i analyser

I tillegg til problemene med sveisearbeidet ble det i fjor også kjent at det var oppdaget feil i analyseprogrammet som er brukt til utmattingsberegninger for skipet.

Programvaremodulen brukes til å beregne hvordan bølgeenergi påvirker levetiden til sveisede platestrukturer, og har ført til at total bølgeenergi som treffer skroget blir estimert for lavt.

På bakgrunn av de to hendelsene besluttet Petrolsumstilsynet å sette i gang en gransking.

Utbedringsarbeidet knyttet til sveise- og utmattingsanalysefeil medfører en usikkerhet knyttet til skrogets integritet i feltets levetid, forklarte tilsynsmyndigheten.

– Hensikten med granskningen er å identifisere årsakene til at Johan Castberg-prosjektorganisasjon ikke har avdekket sveise- og analysefeilene på et tidligere tidspunkt, opplyste Ptil.

Til Teknisk Ukeblad opplyser Petroleumstilsynet mandag at granskingen deres fortsatt pågår. De har ingen informasjon om når det er ventet at rapporten klar. 

Senere er det dessuten oppdaget at programvaren med feil er brukt på flere produksjonsskip, Norne og Skarv.

– Ansvarsfraskrivelse

Bellona varslet om sveisefeilene på Castberg i fjor. Organisasjonen mener Equinor i sin interne gransking skylder på at leverandøren ikke har hatt skikkelig kompetanse. 

– Det er Equinors ansvar å påse at leverandøren leverer tilstrekkelig kompetanse. Å legge skylden på leverandøren er ansvarsfraskrivelse. Her har ikke Equinor gjort jobben sin, skriver Eivind Berstad i Bellona i en epost til Teknisk Ukeblad. 

Bellona mener videre at Equinor har utfordringer med sikkerhet, kapasitet og kompetanse, med manglende planer for kontroll og ettersyn, og viser til kostnadskutt som årsak.

– Problemene oppsto lenge før koronapandemien. Equinor har ikke hatt nok personell med sveisekompetanse på verftet, for å spare kostnader.

Berstad skriver også at Bellona frykter at kostnadskutt fører til at skipet ikke kan operere trygt i Barentshavet, og viser til at designfeil, underestimering av slitasje gjennom levetiden og sveisefeil kan være kritisk for et skip som skal operere i Barentshavet.

Ytterligere forsinket oppstart av Johan Castberg er også i tråd med hva Bellona tidligere har varslet, og organisasjonen tror prosjektet vil bli langt dyrere enn det som var planlagt. 

– Vi begynner å se konturene av en kostnadsoverskridelse, og forventer betydelig økning fremover. Bellona frykter Equinor underkommuniserer hvor omfattende det gjenstående arbeidet på Johan Castberg vil bli.

Les også