DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Svartelistet entreprenør mener det ikke er grunnlag for utestengelsen 

– KHV vil kjempe for sitt  gode navn og omdømme i tiden framover.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Colourbox
15. apr. 2018 - 12:27

Fredag ettermiddag ble det kjent at Statens vegvesen ikke lenger vil godkjenne firmaet KHV AS som underleverandør på sine prosjekter. Dette skjer etter at det ble avdekket brudd på lønns- og arbeidsvilkår.

Svarte gjennom advokat

– Hvis vi ikke setter foten ned for brudd på tariffavtaler og bestemmelser i kontraktene, så får vi en nedadgående spiral i bransjen, sa avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet i en pressemelding som ble sendt ut fredag ettermiddag.

Veier24 forsøkte fredag ettermiddag å få ledelsen i KHV i tale, men lyktes ikke med dette.

Litt senere kom selskapet med en foreløpig uttalelse i form av en epost sendt ut av advokat Jan Henrik Høines.

 – Firmaet vil med en redegjørelse i form av en pressemelding i løpet av dagen. Det er klart at ledelsen i KHV ikke deler synet som ligger til grunn fra Statens Vegvesen i saken. KHV mener at det ikke er grunnlag for at de utestenges fra framtidige kontrakter hos Statens Vegvesen, skrev han i eposten. 

Pressemeldingen - som du kan lese i sin helhet nederst i saken - ble sendt ut lørdag kveld.

Vil renvaske seg

I meldingen skriver de blant annet at de ikke kjenner seg igjen i situasjonen, og at de vil kjempe for å renvaske seg. De avviser at man har hatt bevisste brudd på ansattes arbeidsvilkår for å øke firmaetsinntjening.

– KHV AS vil intensivt arbeide for å dokumentere at vedtaket fra Statens Vegvesen ikke er riktig og at man så raskt som mulig får ordnet opp i det som har skjedd, skriver de.

Firmaet hevder også å vært utsatt for en omfattende svertekampanje fra enkeltpersoner i og utenfor Statens vegvesen.

– Disse har bidratt til at det har vært vanskelig for firmaet å håndtere denne saken den senere tid. Firmaet vurderer løpende hvordan man skal reagere på denne kampanjen.

Pressemeldingen i sin helhet:

KHV AS har 13.04. mottatt brev der det framgår at Statens Vegvesen ikke vil godkjenne KHV AS og nært tilknyttede selskaper som underentreprenør på framtidige kontrakter. Fra KHVs side tar man selvsagt både det tidligere mottatte forhåndsvarselet fra Statens Vegvesen og dagens beslutning svært alvorlig. KHV AS er ikke enig med de konklusjonene som Statens Vegvesen har truffet og mener at det ikke er grunnlag for den beslutningen som er gjort. KHV AS kjenner seg ikke igjen i de beskrivelsene som er gjort i forhåndsvarsel, vedtak og pressemelding. KHV AS vil selvsagt kjempe for å renvaske seg fra de påstandene som er framsatt. KHV mener at bedriften har gitt fyldige svar på forhåndsvarselet som ble sendt ut fra Statens Vegvesen og kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen som er gitt av virksomheten i pressemelding fra Statens Vegvesen og omtale i media. KHV AS er en bedrift som har vært gjennom en stor vekst de senere årene, både i omsetning og antall ansatte. En slik vekst vil av de fleste firmaer oppfattes som krevende. KHV legger stor vekt på å ha et godt HMS system som sikrer både ansatte, jobbutøvelse og andre berørte på en god måte.
Tilbakemeldingene fra kunder og også fra Statens Vegvesen har vært svært gode, og man har ingen forståelse for påstander om at utført arbeid skal være av dårlig kvalitet.
KHV AS har mange ansatte, i perioder over 200 personer. KHV AS forholder seg til gjeldende lov og avtaleverk. I brevet av 20.03. er det pekt på en del avvik fra dette regelverket. KHV AS har i sitt svar imøtegått dette, og skriver også at dersom man ikke har oppfylt sine forpliktelser vil dette bli rettet opp i.

KHV AS avviser at man har hatt bevisste brudd på ansattes arbeidsvilkår for å øke firmaets inntjening. KHV understreker at de aller fleste i firmaet er organisert i fagforeninger som man jobber tett og godt sammen med. Det understrekes også at KHV er bundet av tariffavtaler og at ansatte har hatt lønn i tråd med disse.
Den beslutningen som KHV AS nå har mottatt fra Statens Vegvesen vil kunne få svært store konsekvenser for bedriften. Det vil også kunne få store konsekvenser for ansatte og lokalmiljøet der KHV AS har sin base. Ulike løsninger på disse forholdene vil bli løpende vurdert framover av ledelsen i KHV. KHV er opptatt av å jobbe sammen med sine samarbeidspartnere både i den vanskelige fasen man står overfor nå og i årene som kommer.
KHV AS vil intensivt arbeide for å dokumentere at vedtaket fra Statens Vegvesen ikke er riktig og at man så raskt som mulig får ordnet opp i det som har skjedd. Det er klart at KHV vil kjempe for sitt gode navn og omdømme i tiden framover.
KHV AS har videre en klar oppfatning av at firmaet har vært utsatt for en omfattende svertekampanje og angrep fra enkeltpersoner både innenfor og utenfor Statens Vegvesen. Disse har bidratt til at det har vært vanskelig for firmaet å håndtere denne saken den senere tid. Firmaet vurderer løpende hvordan man skal reagere på denne kampanjen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.