KIRKEGÅRD: Tidligere fly fra det afghanske flyselskapet Ariana på dynga.
FORTSATT FORBUD: Ariana Afghan Airlines var tidligere det eneste afghanske flyselskapet som var svartelistet. Na har det fått selskap av landets åtte andre flyselskap også.

Svartelister flyselskaper

  • Motor

Alle afghanske flyselskaper er svartelistet. Ny på lista er også Mauretania Airways.

Ett selskap fra Kirgisistan og ett i Gabon er også føyd til listen.

Lettet restriksjon

Totalt teller svartelisten nå 256 flyselskaper i 19 land, melder EU.

Ni selskaper fra Kasakhstan er fjernet fra verstinglista, mens operasjonelle begrensninger for et ghanesisk selskap er modifisert, melder EU-organet The European Aviation Safety Agency.

Må handle

Ifølge EU-kommisjonens Siim Kallas, visedirektør med ansvar ved mobilitet, kompromisses det ikke med sikkerhet.

– Der vi har bevis på at flyselskapene ikke følger driftsmønstre som er i henhold til sikkerhetskrav eller der landenes tilsynsmyndigheter ikke følger opp sine forpliktelser, må vi handle for ikke å sette sikkerheten på spill, sier Kallas.

Reform i Afghanistan

Tidligere var det bare ett selskap i Afghanistan som sto på svartelisten, Ariana Afghan Airlines. Nå er forbudet mot å fly innen EU utvidet til også å gjelde de øvrige selskapene i Afghanistan.

EU sier de vil hjelpe afghanske myndigheter med å få orden på den sivile flytrafikken i landet. EU vil bidra med aktiv støtte til International Civil Aviation Organization (ICAO) som skal reformere landets luftfartsmyndigheter.

Les hele meldingen og lsite over alle 19 land her.