Svarer på strømkrisen: Tyske delstater påbyr solceller

To tyske delstater påbyr nå solceller på parkeringsplasser og nye næringsbygg. Den tyske regjeringen jobber med et landsomfattende påbud.

Svarer på strømkrisen: Tyske delstater påbyr solceller
Flere delstater i Tyskland påbyr nå solceller på nye bygninger og over nye parkeringsplasser. Foto: LEC Leutenegger Energie Control

Fra 1. januar i år må alle nye næringsbygg i de tyske delstatene Baden-Württemberg og Nordrhein-Westfalen ha solceller som del av byggeplanene. Det har delstatsmyndighetene bestemt.