DOKTORGRADER

Svalbard-rein og klimavariasjoner

25. mars 2002 - 15:36

Ved å analysere tidsserier av Svalbard-rein som har vært overvåket i over 20 år, viser Aanes at variasjonen i antall rein i størst grad styres av vinterforholdene. Mye nedbør om vinteren gir mindre rein som en følge av at maten er mindre tilgjengelig og det blir mer energikrevende å forflytte seg. Samtidig viser arbeidet at storskala klimavariasjoner påvirker blant annet planteveksten om sommeren. Resultatene påpeker at dersom klimaendringen fortsetter etter samme mønster som til nå, vil reinen på Svalbard sannsynligvis bli berørt gjennom mindre mat om sommeren og mer snø om vinteren.

Det som er spesielt interessant, er at selv om gjennomsnittstemperaturen gjennom hele året øker, kan perioder om sommeren bli kaldere og dermed føre til mindre plantevekst og følgelig mindre mat til reinen. Dersom vinteren også blir strengere som følge av mer snø, vil reinen få det enda hardere dersom den ikke klarer å legge opp nok fett gjennom sommeren. Arbeidet bringer ny kunnskap om hvordan klimaendringer kan påvirke økosystemer i høyarktiske områder.

Avhandlingen har tittelen "Spatio-temporal dynamics in Svalbard reindeer" (Bestandsdynamikk hos Svalbard-rein i tid og rom). Arbeidet er utført ved Zoologisk institutt, NTNU, med professor Bernt-Erik Sæther som hovedveileder og forsker Nils Are Øritsland som medveileder. Arbeidet er finansiert av Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd.

Ronny Aanes er cand.scient. (1994) fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Trondheim, og har disputert for graden dr.scient. Han er ansatt som forsker ved Zoologisk institutt, NTNU.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.