Svakt kvartal for Kværner

Lav aktivitet fører til svake Kværner-tall.

Svakt kvartal for Kværner
Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner ASA Bilde: NTB scanpix

Fakta om Kværner-resultatet

Nøkkeltall fra Kværners resultat i første kvartal 2012 (resultater fra første kvartal 2011 i parentes):

  • Resultat før skatt (EBITDA): 159 millioner kroner (464 millioner kroner)
  • Driftsinntekter: 2.388 millioner kroner (3.722 millioner kroner)
  • Driftsresultat: 144 millioner kroner (452 millioner kroner)

Kværner ASA hadde et resultat før skatt på 159 millioner kroner i første kvartal 2012. I samme periode i fjor var resultatet 464 millioner kroner.

Driftsinntektene i første kvartal var på 2.388 millioner kroner mot 3.722 millioner i første kvartal av 2011. Det er en nedgang på nesten 36 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Mye i sluttfasen

Driftsresultatet endte på 144 millioner kroner, ned fra 452 millioner i første kvartal 2011.

Kværner hadde lav aktivitet i første kvartal som følge av at større prosjekter enten er ferdigstilt eller er i sluttfasen. Nye prosjekter er startet opp, men det vil ta noe tid før disse bidrar til resultatene, opplyser selskapet.

Les også: Kværner stiller med A-laget

Finansiell usikkerhet

Konsernsjef Jan Arve Haugan sier i en kommentar at det er mulig at Kværner ikke vil kunne oppfylle markedets forventninger i år.

– Kvartalet ble bedre enn vi forventet, men suksessen så langt endrer ikke våre tidligere uttalelser om at det er stor finansiell usikkerhet for dette året. I vår eksisterende portefølje, vil bare noen få prosjekter løpe igjennom hele året og de vil derfor bare gi begrensede bidrag til resultatet, sier Haugan.

Les også: Milliardkontrakt til Kværner

Total bestiller for 1,2 milliarder fra Kværner

Kværner åpner Australia-kontor 

Les mer om: