Svakheter ved Vegvesenets rv 19-planer gjennom Moss skaper forsinkelser

Svakheter ved grunnlaget for den pågående kvalitetssikringen av riksvei 19 gjennom Moss medfører at planleggingen av veien blir forskjøvet

Utfordringen med en ny rv 19 i Moss, er å få fergetrafikken Moss _ Horten ut fra byens sentrumsgater.
Utfordringen med en ny rv 19 i Moss, er å få fergetrafikken Moss _ Horten ut fra byens sentrumsgater. Foto: Wikipedia
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
4. nov. 2020 - 08:23

Statens vegvesen sendte i desember 2019 Samferdselsdepartementet 2019 en redegjørelse for hvilke traseer etaten anbefaler skal vurderes ved videre planlegging av riksvei 19 gjennom Moss. Departementet har besluttet at det skal gjennomføres en ekstern kvalitetssikring (KS1) av den mottatte anbefalingen, og kvalitetssikringen ble igangsatt i juni i år.

Et halv år forsinket

Det var planlagt at kvalitetssikringen skulle ferdigstilles i løpet av oktober, men nå forskyves tilbakemeldingen til første kvartal av 2021, opplyser nå Samferdselsdepartementet.

– Det er kjedelig for Moss at det blir utsettinger i planarbeidet. Samtidig viser dette også at sikkerhetsventilen i plansystemet fungerer. Det faglige grunnlaget for trasévalg kommer til å stå på en tryggere grunn etter gjennomgangen. Det vil være viktig i det videre arbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Bakgrunnen for forskyvningen er at det gjennom kvalitetssikringen har blitt avdekket svakheter ved grunnlaget utarbeidet av Statens vegvesen i desember 2019. Det gjelder i hovedsak tre forhold:

En  finsk stridsvogn av typen Leopard 2 krysser grensen mellom Finland og Norge tidligere i vinter. Tilsvarende stridsvogner vil bli montert hos Ritek i Norge.
Les også

Levanger-bedrift skal montere Forsvarets nye stridsvogner

Ikke tilstrekkelig oppdaterte tall

Kostnadsvurderingene er ikke i tilstrekkelig grad oppdatert. Det er behov for nye kostnadsanslag, i første rekke knyttet til trafikktall og tilhørende dimensjonering av veien. Konkret er det behov for å utarbeide kostnadstall for fire-felts vei på de fleste korridorer.

For å sikre reell sammenlikning mellom aktuelle løsninger, er det besluttet at ett av alternativene som Statens vegvesen silte ut tidlig i planarbeidet skal underlegges ny kvalitetssikring. Alternativet det gjelder, samsvarer med det opprinnelige konseptvalget fra 12. januar 2015 etter KS1 av KVU for hovedveisystemet i Moss og Rygge.

Akademikerne streiker utenfor Landbruksdepartementet. Fra mandag trappes streiken opp
Les også

Akademikerne og Unio går ut i streik

Skal nå vurdere endret lokasjon for ferjeleiet

Ferjeleie for ferjesambandet Moss-Horten lokalisert der det er i dag, legges til grunn for kvalitetssikringen. Dette er i tråd med rammene for det mottatte planforslaget fra Statens vegvesen.

Samtidig vil kvalitetssikringen også måtte gjøre vurderinger av en løsning med eventuell endret lokasjon for ferjeleiet noe lenger sør, slik Moss kommune antydet som et mulig scenario i møte med samferdselsministeren 14. september.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.