Svakere fra Statkraft

Svakere fra Statkraft
LAVERE PRODUKSJON: Perioder med lav fyllingsgrad i magasinene satte sitt preg på Statkraft-resultatet. Bilde: Vinje kommune

Fakta om Statkraft-resultatet

Nøkkeltall fra Statkrafts resultat for første kvartal 2011 (sammenlignet med første kvartal 2010 i parentes):

* Resultat før skatt: 4.885 millioner kroner (7.493 millioner kroner)

* Driftsresultat: 5.251 millioner kroner (5.283 millioner kroner)

* Driftsinntekter: 7.553 millioner kroner (10.507 millioner kroner)

Statkraft fikk i første kvartal i år et resultat før skatt på 4,9 milliarder kroner, ned fra 7,5 milliarder kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Driftsresultatet endte på 5,25 milliarder kroner, omtrent uendret fra 5,28 milliarder året før.

Driftsinntektene ble 7,55 milliarder kroner, ned fra 10,5 milliarder kroner.

Lave magasiner

Statkraft mener at redusert kraftproduksjon forklarer hvorfor resultatet ble dårligere.

– Kvartalsresultatet reflekterer at Statkraft har redusert kraftproduksjonen grunnet lave vannmagasiner. Forrige vinter og på slutten av 2010 bidro Statkraft med en høy produksjon i et anstrengt kraftmarked, samtidig som det var mindre tilsig til vannmagasinene enn normalt. Resultatet viser derfor en god og fornuftig energidisponering over flere perioder, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Reddet av snøsmelting

Kraftproduksjonen gikk ned fra 18,3 TWh i første kvartal i fjor til 14,9 TWh i første kvartal i år.

Den samlede magasinfyllingen i Norden var på 45 prosent av normalt nivå ved utgangen av første kvartal, og nivåene ble i kvartalet betegnet som anstrengt.

Takket være tidlig og stor snøsmelting har nivåene forbedret seg. Ved utgangen av april var fyllingsnivået i Norden nær det som betegnes som normalt nivå – 26 prosent av den totale kapasiteten.

Les mer om: