Svakere driftsresultat for Aker Solutions

Svakere driftsresultat for Aker Solutions
SVAKERE RESULTAT: Styreformann og fungerende konsernsjef i Aker Solutions rapporterte om økt ordreinngang, men svakere driftsresultat for konsernet under kvartalspresentasjonen for annet kvartal 2011. Bilde: Holm, Morten

Aker Solutions driftsinntekter i andre kvartal 2011 var 7,8 milliarder kroner. Resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortisering var 636 millioner kroner. Kvartalets ordreinngang var på 14,3 milliarder kroner.

– Ordreinngangen er sterk og reflekterer høyt anbuds- og aktivitetsnivå i alle forretningssegmenter. Ordrereserven har økt med 19 prosent hittil i år. Det underbygger vår langsiktige ambisjon om vekst. Men kvartalet har også gitt oss noen påminnelser om viktigheten av å ytterligere forbedre driften, sier Øyvind Eriksen, arbeidende styreformann i Aker Solutions i en pressemelding.Problemer i prosjekter

Driftsinntekter i andre kvartal var 7 809 millioner kroner, sammenliknet med 8 096 millioner kroner i samme periode i 2010. EBITDA i andre kvartal 2011 var på 636 millioner (8,1 prosent EBITDA-margin), sammenliknet med 853 millioner kroner for ett år siden. Inntektene i kvartalet var negativt påvirket av utfordringer med enkelte leveranser samt en voldgiftsdom knyttet til Blind Faith-prosjektet.

– I andre kvartal hadde vi kvalitetskostnader relatert til leveranser i Brasil på totalt 130 millioner kroner innen subsea- og process systems-virksomhetene. For en bedrift som setter kvalitet og kundetilfredshet høyt, er dette naturligvis skuffende, sier Eriksen.

Økt ordreinngang

Ordreinngangen i andre kvartal var på 14,3 milliarder kroner. Ved utgangen av andre kvartal var Aker Solutions ordrereserve på 46 milliarder kroner, en økning på 5,5 milliarder kroner fra foregående kvartal.Fisjonen gjennomført

I andre kvartal avsluttet Aker Solutions de strukturelle endringene som ble skissert på selskapets kapitalmarkedsdag i desember 2010. Siste skritt var fisjonen og separasjonen fra EPC-selskapet Kværner ASA.

– Aker Solutions er i dag en oljeserviceaktør som fokuserer på ingeniørtjenester, teknologi, produktløsninger og løsninger for levetidsforlengelse av olje- og gassfelt. Vi har en sterk kontantbeholdning drevet av solid inntjening og salg av virksomheter. Denne finansielle styrken er et godt fundament for økt vekst. Samtidig skal vi bygge en enda sterkere kvalitetskultur for å forbedre vår operasjonelle drift, sier Øyvind Eriksen.

Trenger flere folk

– Vi har store ambisjoner om vekst og trenger kvalifiserte medarbeidere for nå målene våre. I første halvdel av 2011 har vi ansatt nesten 1 200 nye kolleger globalt. Jeg er glad for at så mange deler vår visjon og har lyst å være med å bygge Aker Solutions videre, avslutter Eriksen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.