MASKINER & UTSTYR

Svak nedgang i salget av anleggsmaskiner i andre kvartal

For andre kvartal ligger nedgangen i salget på 3%. Ser man på første halvår under ett, er totalsalget uendret i forhold til 2022.

Pila peker nedover for salg av anleggsmaskiner i andre kvartal
Pila peker nedover for salg av anleggsmaskiner i andre kvartal Illustrasjonsfoto: Alex-VN/Colourbox
Thor SøndenaaJournalist
13. juli 2023 - 15:24

 – Det har vært knyttet stor usikkerhet til hvordan nysalget av maskiner skulle utvikle seg gjennom 2023, men så langt har det ikke vært store endringer i salget av konvensjonelle maskiner. Kvartalet endte med totalt 1.356 solgte anleggsmaskiner, mens samme kvartal i 2022 var det solgt 1.400 maskiner, skriver Maskingrossisternes Forening i en pressemelding.

Oslo 20231027. Konsernsjefen for Kongsberggruppen AS, Geir Håøy.Foto: Emilie Holtet / NTB
Les også

Betaler utbytte på nesten 2,5 milliarder

Vridning fra belter til hjul på gravemaskiner

Tilbakegangen i salget av gravemaskiner på belter fortsetter, og nedgangen i andre kvartal var på hele 22%. På samme tid ser vi at gravemaskiner på hjul har en nesten dobling fra 73 maskiner i andre kvartal 2022, mens det i år er solgt 130 stykk i samme kvartal. Vi ser en særlig stor tilbakegang på maskiner mellom 8 og 11 tonn med 30%, 14 – 16 tonn med 33% og 21-24 tonn med 54%. For maskiner mellom 28 og 33 tonn ser vi derimot en vekst på 12% og for de mellom 50 og 66 tonn en vekst på 63%. Den siste kategorien er normalt en klasse med lavere salg, men i siste kvartal var det solgt 26 maskiner mot 16 i samme kvartal i 2022. Salgstallene stemmer godt med utviklingen vi så i første kvartal.

  <i>Bilde:  MGF</i>
  Bilde:  MGF

Jevn vekst for hjlulastere

Selv om minigravere på belter har hatt en stor tilbakegang på 14% fra 308 solgte maskiner i andre kvartal 2022 til 264 i år, holder den stand som nest største underkategori av anleggsmaskiner dette kvartalet. Tilbakegangen er på de minste maskinene, mens de mellom 5 og 6 tonn har hatt en økning på 34%.

  <i>Bilde: MGF</i>
  Bilde: MGF

Tredje største underkategori er hjullastere hvor vi ser en vekst på 11% mot andre kvartal i fjor, og vi endte dette kvartalet med 260 solgte maskiner. For hjullastere ser vi en jevn vekst i alle effektklassene, med unntak av 150 – 175 hk som har en tilbakegang.

Utviklingen for nullutslippsmaskiner bekymrer

Fra 2022 startet medlemmene våre også å melde inn antall solgte nullutslippsmaskiner i kategoriene minigravere og gravemaskiner (inkluderer belter og hjul). Fra 2023 har vi også tilført kategorien hjullastere 0-60hk. Utviklingen av nysalget av nullutslippsmaskiner har vært svakere enn forventet gjennom 2022, og dette fortsetter beklageligvis også gjennom første halvår av 2023. For gravemaskinene over 8 tonn har vi så langt i år en tilbakegang på 31% målt mot 2022, og det er kun satt 31 nye nullutslipps gravemaskiner i markedet i første halvår. For minigravere er tallene likt med 2022, og så langt i år er 18 nullutslippsmaskiner satt i markedet. Dette er en bekymringsfull utvikling.

MGF og våre medlemmer frykter at det er omleggingen av Enova-støtten som skaper uforutsigbarhet for produsenter og entreprenører. Og dette kan føre til fortsatt tilbakegang i salget av nullutslippsmaskiner.

Mini hjullastere under 60hk er ny kategori fra 2023, så vi har ikke sammenlignbare tall for denne kategorien.

Oslo og Trondheim lanserer lokale støtteordninger

Andelen av nullutslippsgravemaskiner falt fra 4,2% i første halvår 2022 til 3,3% i samme periode i år. For minigravere viser det en svak vekst fra 3,5% i første halvår 2022 til 3,7% i år. I kategorien hjullastere under 60hk er 2023 første året hvor vi fører statistikk, men vi ser at det i første halvår var en andel på 41,7% som var nullutslipp. Den sistnevnte kategorien har etter mai 2023 ikke lenger noen statlige støtteordninger for investering, noe som vil gjøre det spennende å følge utviklingen fremover. Oslo og Trondheim kommune har lansert lokale støtteordninger for maskiner som skal brukes i egne regioner.

Enova har avslått en betydelig mengde søknader

Det er fortsatt ikke klart hvor mange maskiner som har fått støtte hos Enova ved første konkurranseutlysning i år, men blant de aktørene MGF har hatt kontakt med har en betydelig andel søknader blitt avslått. Dette betyr at disse prosjektene ikke blir realisert, og vil kunne bidra til lavere vekst også videre fremover.

Gir støtte til batterikontainere

Videre er det lansert en ny konkurranse om støttemidler fra Enova for batterikontainere som vil gjøre infrastrukturen rundt bruk av elektrifiserte maskiner enklere og mer praktisk. Vi er fornøyde med at denne støtten endelig ble lansert i 2023, men ser at også her har en rekke aktører fått lav uttelling på prosjekter som kunne vært igangsatt for å kutte i utslippene fra anleggsbransjen.

Forventer en lavere investeringstakt framover

 – Økende renter og en utfordrende kronekurs, kombinert med brems i hytte og boligmarkedet og en rekke utsatte anleggsprosjekter, gjør at vi forventer en lavere investeringstakt utover høsten, sier direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad.

Les også

– Anleggsbransjen når neppe klimamålene innen 2030

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.