KLIMA

Svak nedgang i klimagassutslippene

VENTER MER UTSLIPP: Norge har noe reduserte klimagassutslipp for andre år på rad, men trenden kommer til å snu, mener SSB.
VENTER MER UTSLIPP: Norge har noe reduserte klimagassutslipp for andre år på rad, men trenden kommer til å snu, mener SSB. Bilde: colourbox.com

Nedgangen skyldes blant annet mindre råoljeproduksjon på sokkelen og redusert produksjon og innførte miljøtiltak i deler av utslippsintensiv industri.

Noe ned

Dette viser nye foreløpige utslippstall som Statistisk sentralbyrå (SSB) lager i tett samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

De samlede norske klimagassutslippene var på 53,7 millioner tonn CO2 -ekvivalenter i 2006.

Dette er en nedgang på 0,8 prosent fra 2005. I perioden 1990-2006 har utslippene økt med omtrent 8 prosent.

Venter vekst

Mesteparten av veksten skjedde i perioden fram til 1999, mens utslippene etter dette har holdt seg relativt stabile.

De to siste årene har utslippene sunket igjen og ligger nå rett under 1999-nivå.

Det er imidlertid ventet at vi går inn i en periode med ny vekst, når blant annet utbyggingene av anleggene på Kårstø og Melkøya er ferdig og anleggene er satt i drift.

Olje og gass

I Norge er industrien, olje- og gassvirksomheten og veitrafikken de største bidragsyterne til klimagassutslippene og sto for drøyt 70 prosent av de samlede utslippene i 2006.

- De resterende 30 prosentene kommer fra landbruk, innenriks sjøfart og fiske, flytrafikk og forråtnelse av søppel, osv, sier seniorrådgiver Gisle Haakonsen i SSB.

Olje og gassektoren stod for en fjerdedel av utslippene i 2006, og har hatt en vekst på 70 prosent siden 1990. Utslippene henger nøye sammen med produksjonstempoet.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.