ENERGI

SV: Vanskelig å se for seg en annen løsning enn å rive vindmøllene på Fosen

– Vi kan ikke ha en energipolitikk som bryter med menneskerettighetene, sier Lars Haltbrekken (SV).

Høyesterett har slått fast at utbyggingene av Roan og Storheia krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Lars Haltbrekken (SV) mener det betyr at de må rives.
Høyesterett har slått fast at utbyggingene av Roan og Storheia krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Lars Haltbrekken (SV) mener det betyr at de må rives.

Det er fortsatt ikke bestemt hva som skjer med Norges to største vindkraftverk: Roan og Storheia på Fosen i Trøndelag, etter at Høyesterett i oktober slo fast at utbyggingene krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.