OLJE OG GASS

Surfer på subseabølge

REPRESENTERER DET NYE EMAS AMC: Svein Haug og Tay Chin Kwang.
REPRESENTERER DET NYE EMAS AMC: Svein Haug og Tay Chin Kwang. Bilde: Maiken Ree

Aker Marine Contractors:

Tidligere helheid datterselskap av Aker Solutions

1. mars overtar Ezra Holdings eierskapet i Aker Marine Contractors, og danner EMAS AMC

Som en del av avtalen, overtar Aker Solutions ni prosent eierskap i Ezra

Som en del av Ezra, vil Aker Marine Contractors få tilgang til en større flåte av installsjonsfartøy som dekker alle IMR og SURF installeringer

Det nye selskapet vil ha hovedfokus på dypvannsmarkedene i Sør-Amerika, Mexicogolfen, Europa, Asia-Pacific og Nord-Afrika

EMAS AMC har i dag en flåte på fem installasjonsfartøy, men regner med å vokse til ni eller ti i løpet av kort tid.

Ezra operer i offshore-markedet under navnet EMAS.

De to selskapene danner det nye EMAS AMC, som tar sikte på å bli en av verdens største aktører innen SURF-segmentet (subsea umbilicals risers and flowlines) i dypvannsmarkedet.

Som skapt

Ifølge de to aktørene var deres kompetanse og bakgrunn som skapt for hverandre.

– Vi hadde lenge vurdert mulighetene for å utvide markedssegmentet vårt, og ønsket å bli en mer global aktør. Vi fant perfekt synergi i Aker Marine Contractors (AMC), og vi har ikke noe overlappende ekspertise, sier finansdirektør i Ezra, Tay Chin Kwang, under et møte i Aker Solutions’ lokaler på Fornebu.

Aksjer og kontanter

Fra 1. mars vil det Singapore-baserte Ezra Holdings ta over eierskapet.

I gjengjeld vil Ezra betale Aker Solutions 50 millioner dollar i kontanter, 100 millioner dollar i aksjer i Ezra Holdings og 50 millioner dollar i konvertible obligasjoner med 36 måneders løpetid.

AMC er gjennom avtalen verdsatt til 250 millioner dollar, og de resterende 50 millioner dollarene vil betales i kontanter når fartøyet “AMC Connector” leveres neste år.FLEKSIBEL: Aker Connector får dekksplass med kapasitet på 9000 tonn og utstyr som kan tas av dersom skipet skal brukes til noe annet enn  kabel- eller umbilicalutlegging.
Langsiktig tekning AMC Connector: Fartøyet ferdigstilles i 2012, og har allerede fått kontrakt for installasjon av kabler på Goliat-feltet i Barentshavet. Aker Solutions

Langsiktig tekning

Dermed vil Aker Solutions få ni prosent eierskap i Ezra Holdings, i tillegg til 50 prosent eierskap i “AMC Connector”.

President for AMC Europa og Vest-Afrika, Svein Haug, forklarer den noe komplekse handelen med et ønske om langsiktighet.

– Vi innså at vi var for store til å være en liten aktør, og for små til å være en stor aktør. Enten måtte vi investere i ytterligere kapasitet, eller finne en eier som komplementerte oss. Her var Ezra en god match, sier Haug.

Mens AMC tradisjonelt har hatt et godt fotfeste i Mexicogolfen og Europa, har Ezra en sterk posisjon i Asia Pacific, inkludert Australia og Vest-Afrika.Sterk tilstedeværelse

EMAS AMC tar sikte på å ha en sterk tilstedeværelse i de viktigeste dypvannsmarkedene, rangert som Asia-Pacific, Mexicogolfen, Sør-Amerika, Afrika og Europa.

– AMC har en sterk ingeniørkapasitet, mens Ezra har en stor og raskt voksende flåte av installasjonsfartøy som teknisk sett er i forkant. Flere av dem kan håndtere vanndyp på mellom 3.000 og 3.500 meter, sier Haug.

Det nye selskapet vil operere en flåte på fem konstruksjons- og installasjonsfartøy. I løpet av to år vil denne vokse til ni, kanskje ti, fartøy. Tre av dem skal leveres i år.Ønsket velkommen

Antallet fartøyer stiller dem ikke overlegne overfor konkurrent Subsea 7, men de mener likevel de vil være en viktig aktør.

– EMAS AMC vil gi veletablerte selskaper sterk konkurranse i visse segmenter av markedet, sier Haug.

Ifølge selskapet er det to dominerende trender i dagens marked.

– Aktiviteten vil foregå i dypere vann, og vi vil se mer konsolidering av selskaper med færre aktører. Det er ikke noe oljeselskapene ønsker, og vi får stadig vekk høre at vi er ønsket som et godt alternativ, sier Kwang.

– Vi kommer til å se et stort oppsving i dypvannsmarkedet de kommende årene, og så tidlig som 2013- 15 kan vi se et gap mellom etterspørsel og forsyning, sier Kwang.

Kontrakter

Samme dag som selskapet offisielt ble satt i drift, annonsertes det en kontrakt for installeringen av undervanns sjøkabel på Gudrun-feltet til en verdi av 240 millioner kroner.

Nylig vant også AMC en kontrakt for legging av kraftkabel til Goliat-feltet i Barentshavet, til en verdi av 70 millioner kroner.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.