ARKIVNYHETER

Supersprik i Strindheimtunnelen

Dagsone vest er området nederst på bildet. Det stiller entreprenørene overfor krevende oppgaver som de to anbyderne har vurdert svært forskjellig.
Dagsone vest er området nederst på bildet. Det stiller entreprenørene overfor krevende oppgaver som de to anbyderne har vurdert svært forskjellig. Bilde: Ill .: Multiconsult/ H. Klæboe
17. sep. 2009 - 18:42

Dagsone vest er et omfattende prosjekt med mange elementer. Det største er en 330 meter lang løsmassetunnel i forlengelsen av den delen av Strindheimtunnelen som går i fjell. Den skal delvis gå gjennom dyp og veldig bløt kvikkleire med mye gammel trehusbebyggelse i nærheten.

Ca. halvparten av anbudsummene er resultatet av konkurransepreget dialog, som skiller seg radikalt fra tradisjonell anskaffelsesprosedyre. Entreprenørene får hovedansvaret for prosjekteringen. De legger fram egne forslag til hvordan oppgaven skal løses, og byggherren velger ut de beste forslagene etter forhandlinger med entreprenørene. Dialogen gjaldt bare løsmassetunnelen, de øvrige elementene i dette oppdraget blir behandlet på tradisjonell måte.

De som ville gi anbud, måtte først søke om prekvalifisering. Da fristen gikk ut i januar, hadde Vegvesenet fått tre søkere. Alle tre slapp gjennom nåløyet, men en av dem, det tyske firmaet Bilfinger Berger, har senere trukket seg.

På grunn av den spesielle anskaffelsesprosedyren er ikke saken så opplagt som prisene tyder på. Før Vegvesenet kan ta en avgjørelse må begge løsningene vurderes grundig. I denne forbindelsen blir også finansieringskostnadene ved de to løsningene vurdert. Entreprenørene kan skaffe seg konkurransefordeler ved å kreve oppgjør sent. Jo lenger Vegvesenet kan vente med å betale, jo mindre blir finansieringskostnadene.

Et annet moment som kan få betydning for valget av løsning er hvordan bygningsmassen over og ved siden av tunneltraséen blir berørt. Før løsmassetunnelen graves ut blir noen trehus flyttet. Disse skal flyttes tilbake når tunnelen etterfylt. En løsning som medfører flytting av få hus, får konkurransefordeler. Husflyttingen ble nylig lyst ut med anbudsfrist 10. november.

Vegvesenet har allerede vurdert de to løsningen med hensyn til gjennomføring, framtidige vedlikeholdskostanader og framdrift. Denne vurderingen ga et fradrag fra anbudsummen på 4 millioner kroner for NCC og 20 millioner for arbeidsfellesskapet. Men selv etter fradragene ligger det høyeste anbudet nesten 79 prosent over det laveste.

I utgangspunktet hadde Vegvesenet regnet med at prisen vil ligge et sted mellom de to anbudsummene. - Budsjettet sprekker ikke hvis kontraktsummen blir omtrent som NCCs anbud, sier prosjektleder Harald Johnsen, som regner med at en avgjørelse blir tatt senest 16. oktober. Deretter er det klagefrist før kontrakten kan underskrives.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.