ARKIVNYHETER

Superrør til Marulk

Anders J. Steensen
23. juni 2011 - 08:13

Technip

Fransk teknologiselskap med kontor i Norge

Antall ansatte 23 000 (Norge 250)

Har 17 fartøyer i drift, tre under bygging

Omsetning: 50 milliarder kroner (Norge: ca. 2 milliarder kroner)

Hovedkontor i Norge: Kjørbo, Sandvika

Industrianlegg: Orkanger

Kontor i Stavanger, Haugesund

Spesialitet: rørlegging, fleksible stigerør, undervannsarbeider, inspeksjoner og vedlikehold

ORKANGER: Som en lang hvit slange kveiles oljerørene som skal forbinde satellittfeltet Marulk med Norne-skipet om bord på Apache II, et av Technips rørleggingsfartøy. Denne gang må de være ekstra vaktsomme under lasting og oppkveilingen fordi rørledningen de skal kveile opp er helt spesielle, Den består av to rør, ett rør inne i det andre, eller for å si det på oljespråket (nesten nynorsk), pipe-in-pipe teknologi (rør-i-rør).

Statoil har også valgt å bruke denne teknologien på Smørbukk.

– Dette er andre gangen vi leverer pipe-in-pipe på norsk sokkel. Vi markere at etterspørselen stiger etter dette konseptet, og vi skal levere dette til flere av Statoils satellittutbygginger i tiden framover, forteller avdelingsleder for rør i Technip, Michael Boubli til Industrien.– Dette er en type rør vi ga som opsjon i tilbudet til Statoil, men siden det gir lavere totale levetidskostnader, så ser det ut til at Statoil ser på pipe-in-pipe som foretrukket teknologi for kommende undervannsutbygginger, forteller han på norsk med tydelig fransk aksent.Tynt

Fordelen med pipe-in-pipe teknologien for rørene som skal frakte brønnstrømmen fra oljebrønn til prosessanlegg, er at den er meget godt isolert slik at varmen fra brønnstrømmen i liten grad går tapt til omgivelsene på havbunnen. Selve isolasjonsmaterialet er et belegg som er utviklet av NASA og brukes blant annet i romdraktene til de astronautene som opererer utenfor romfartøyet i det ytre rom. – For pipe-in-pipe trenger vi ikke mer enn 15 millimeter med isolasjonsmateriale, det gjør at vi kan bruke dette i rør som kan spoles uten at det ødelegges, forteller Boubli.Et døgn

Bakgrunnen for at rørene krever ekstra god isolasjon er for å hindre at rørene tettes med voksplugger eller at det dannes ispropper, hydrater, som tetter rørene og stopper produksjonen. Ofte kan dette løses med glykolinjeksjon med moneetylglykol – MEG, men for satellittfelt kan det være begrenset kapasitet for glykolbehandling om bord på de plattformer eller produksjonsskipene som skal ta imot brønnstrømmen fra feltet. I dette tilfelle oljefeltet Marulk, som eies av Eni, men som bygges ut av Statoil siden selve produksjonen gjøres på Norne. – Produksjonen kan være nedstengt en hel dag uten at varmetapet medfører voksing eller hydratdannelse, forteller Boubli.

Forurenser ikke

Tradisjonelt bruker oljeselskapene elektrisk oppvarming med varmekabel som er lagt på utsiden av rørene, samt at rørene har et belegg av teflon eller annet glatt materiale innvendig. – Selv om vår løsning er dyrere enn tradisjonelle rør med sitt plastbelegg rundt, så påfører elektrisk oppvarming av rørene også store kostnader. Kabelen er dyr, tilkoblingen til det elektriske systemet om bord er dyrt og det bruker energi. Med pipe-in-pipe slipper oljeselskapet disse ulempene, sier han.Frossen røyk

Prinsippet med rør-i-rør er enkelt. Et innerør som er festet til et ytre rør ved hjelp av guider som står på innerrøret. Begge rørerne er i samme trykklasse, for Marulk er det kromstål som er brukt for å redusere faren for korrosjon. I hulrommet legges det et isolasjonsbelegg, som leveres fra amerikanske Cabot under produktnavnet Cabot Aerogel Compression Pack. Dette har en særdeles høy isolasjonsgrad.

Cabot kaller selv isolasjonsmaterialet for frossen røyk. Det er i partikkelform, men består i inntil 95 prosent av luft. Selve partiklene inneholder porer som 20 til 40 nanometer store som er så små at luft ikke kan strømme igjennom materialet. Slik forhindres varmetransport. Derfor er belegget som legges på ved Technips anlegg i Orkanger på kun 15 millimeter. Selve partikkelen varierer mellom 5 mikrometer og 4 millimeter.Fem kilometer

Hele sammenstillingen av rørene til en lengde på fem kilometer gjøres ved Technips spolebase på Orkanger. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med Bredero som legger selve isolasjonen. Rørene kommer i lengder på 12 meter som sveises sammen til lengder på 500 meter, som igjen sveises til full lengde på fem kilometer, som er maksimumslengden som kan spoles opp på Apache II. – Det er ikke lengden, men vekten som begrenser lengden vi kan spole opp. Maks vekt vi kan spole er 3200 tonn, men vi bygger skip som kan ta mer enn det dobbelte. Da kan vi bli mer effektive og slippe så mye transporttid, sier Boubli.For Marulk som ligger om lag 30 kilometer fra Norne-skipet betyr det seks turer fram og tilbake til Orkanger for å laste rør. Utfordringen når rør-i-rør skal lastes om bord er å ha riktig strekk i røret slik at det ikke deformeres under lasting. Også under rørlegging er det svært viktig å ha kontroll på strekket i røret for å hindre at det deformeres. – Allikevel, det er ikke så kritisk som når vi laster om bord tradisjonelle produksjonsrør som har et mye tjukkere lag med isolasjon laget av plast. Der kan plasten sprekke og dermed må røret dekker på nytt, sier Boubli.

Les mer om: