Supernovarester

Til nylig har bare én av beskrivelsene vært verifisert ved påvisning av en pulsar: En hurtig roterende nøytronstjerne i Krabbetåken som resultatet av en supernova i 1054 e.Kr.

Nå har Nasas røntgenteleskop Chandra lokalisert en pulsar nøyaktig i det geometriske sentrum av supernovarestene kjent som G11.2-0.3. Posisjonen er en klar indikasjon på at nøytronstjernen, som roterer 14 ganger i sekundet, oppsto ved en supernova i 386 e.Kr.

Pulsarer er kjent for å forflytte seg hurtig etter at de har oppstått, og beliggenheten i sentrum av supernova-restene understreker at akkurat denne pulsaren må være meget ung. Det nye funnet er gjort av en internasjonal forskergruppe der Canadas McGill University har spilt en viktig rolle.