PRODUKSJON

Superleder i takt

I mars meldte en gruppe japanske forskere om en ny og uventet superleder; magnesium diborid MgB2.

Etter dette har materialet fått mye oppmerksomhet, ikke minst fordi det er billig å produsere, lett lar seg manipulere og er superledende ved 39 K.

Nå kommer forklaringen på at superlederevnen opptrer ved temperaturer 33 prosent varmere enn teoretisk forutsagt: Vibrasjoner i materialets krystallgitter og de ledende elektronene beveger seg i takt.

Dermed kan elektronene fyke uforstyrret gjennom gitteret, nærmest som dansepartnere som dukker under andres armer i velkoreograferte linjedanser, skriver Scientific American.

Forskere ved Argonne National Laboratories og National Institute of Standards and Technology har uavhengig av hverandre kommet fram til denne forklaringen. Gittervibrasjonene er så perfekt koblet til de ledende elektronene, at forskerne mener det vil bli vanskelig å øke materialets superledningsevne ytterligere.

Les mer om: