IKT

Superkontrakt på IT-tjenester

– Dette er nok en av de største outsourcingavtalene på verdensbasis, sier Tore Hegna, direktør for Cap Gemini Ernst & Youngs forretningsområde Business and Systems operations i Norge.

OGP har 80 kraftverk som produserer over 30.000 megawatt totalt. Avtalen innebærer at de to selskapene sammen etablerer et firma som skal ta seg av alle IT-funksjoner for kraftselskapet. CGE&Y skal eie 51 prosent, og OGP skal eie 49 prosent av det nye selskapet, ifølge en pressemelding. Virksomheten skal hete New Horizon Systems.

– Ved å flytte IT-funksjonen til et separat selskap, kan vi konsentrere oss om kjernevirksomheten; å produsere elektrisitet trygt og effektivt, sier direktøren i OGP, Ron Osborne.

20 prosent av omsetningen til CGE&Y i Norge kommer fra forretningsområdet Business and Systems operations.

– Stadig flere norske selskap kjøper tjenester eksternt. Drift av IT-systemene er noe av det første de setter ut, sier Hegna.

Les mer om: