Superfabrikk bygges i Moss

Rockwool ønsker å være best med hensyn til produktkvalitet, effektivitet og miljø, ifølge administrerende direktør Arne K. Søyle i Rockwool AS. Ombyggingen gir også økt kapasitet og lavere produksjonskostnader.

Mesteparten av det produksjonstekniske utstyret skal byttes ut med teknologi som er nyutviklet av Rockwool Engineering i Danmark. I tillegg skal over 100 millioner kroner brukes til miljøsikring.

- Alle avgasser skal renses og brennes. Alt prosessvann skal renses og resirkuleres, opplyser prosjektleder Ernst Gilberg ved Rockwool i Moss.

Prosjektet skal gjennomføres i flere trinn fram til juni 2002. Under ombyggingen skal produksjonen gå for fullt. I fase en skal det bygges et nytt behandlingsanlegg for avfall. Arbeidet starter allerede i neste uke. De maskinmessige arbeidene starter i desember i år.

I perioden fra april til oktober 2001 skal det gjøres store bygningsmessige ombygginger. Fabrikken blir utvidet noen meter i sørlig retning. I tillegg blir et nytt ovnshus bygd. Sommeren 2001 skal en ny bindemiddelfabrikk oppføres, og en ny skorstein reises.

I april 2002 starter de største ombygningene av maskinene. Den 03. juni samme år skal den nye fabrikken settes i drift.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå