Sikres. Sun skal sørge for sikker lagring av store mengder data fra norsk forskning. (Bilde: Colourbox)

Sun lagrer forskning

  • IT

Løsningen skal benyttes i etableringen av en ny nasjonal infrastruktur for langtidslagring av forskningsdata, og kontrakten har en verdi på omtrent 10 millioner kroner.

NorStore er et prosjekt under Norges Forskningsråds forskningsprogram eVITA.

Det ble startet i juni 2007, og formålet er å etablere en nasjonal infrastruktur for håndtering og lagring av forskningsdata.