KRAFT

Suksess med nye master

NY TYPE: De nye mastene har stått utplassert i ett år og fire måneder. De er mindre enn de gamle og gir mindre magnetisk stråling.
NY TYPE: De nye mastene har stått utplassert i ett år og fire måneder. De er mindre enn de gamle og gir mindre magnetisk stråling.Bilde: TROND ISAKSEN/STATNETT
Camilla Aadland
1. mars 2010 - 10:49

Både BKK og Statnett ser nå på nye typer kraftmaster.

Statnett har hatt en helt ny type kraftmast utplassert på Rasta i Lørenskog i litt over ett år. De nye mastene tar mindre plass og har mindre magnetfelt enn de gamle.

– Vi har hatt en undersøkelse blant beboerne i området, og de liker de nye mastene mye, mye bedre, forteller kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett.

Les også: Stålmasten har fått en konkurrent

Fornøyd med mastene FOTO: Statnett Trond Isaksen/Statnett

Fornøyd med mastene

Undersøkelsen, som er utført av Opinion for Statnett, viser at 87 prosent av beboerne ønsker å beholde de nye mastene. Over halvparten har registrert mindre støy fra den nye kraftledningen i forhold til den forrige og mer enn syv av ti mener kraftledningen er mindre skjemmende for området de bor i.

– Masten bestod den første testen vår, sier kommunikasjonssjefen.

De nye mastene er en del av et FoU-prosjekt hos Statnett. For at Statnett skal gå videre med denne typen master, må folk like dem bedre. I tillegg skal de tekniske erfaringene med mastene vurderes løpende de neste fem årene.

– Begge deler er like viktig del av prosjektet, sier Meldal.

Mastene er en videreutvikling av rørmaster. Det som er nytt er toppen, som ser annerledes ut enn tidligere og som skal redusere magnetfeltet.

Så langt er de tekniske erfaringene gode. Men først når de har stått ute i vær og vind i fem år, vil Statnett bestemme seg for om de vil bli brukt andre steder.SPØR NABOENE: Kommunikasjonssjef Irene Meldal (til v.) og prosjektleder Karianne Burhol i Statnett synes det er spennende å jobbe med et prosjekt der folks mening har så mye å si. CAMILLA AADLAND

Skal passe til området

Men også ute i naturen jobbes det med master som er mindre skjemmende.

– I de senere årene har det blitt mer oppmerksomhet på det å tilpasse master til landskapet. Det er sjelden kraftledninger nå går over åsrygger, man legger det mer usjenert til i terrenget, sier Meldal.

Dette har BKK tatt konsekvensen av når de nå planlegger en ny kraftlinje mellom Mongstad og Modalen.

– Vi har foreslått andre typer master enn standard stålmaster som avbøtende tiltak, forteller prosjektleder Solveig Renslo i BKK.

BKK har fått industridesignere til å komme med forslag til master som er mer tilpasset landskapet mastene skal gå i.

– Det blir mer harmoni om mastene passer til området, sier Renslo.

Det vurderes foreløpig nye master i to områder.

– Vi har fått en prinsippskisse for det ene området. Mastene må holde teknisk og vi må få en vurdering på hva det koster å lage masten, sier prosjektlederen.Suksess med 3D

Både Statnett og BKK har tatt i bruk VR-teknologi når de nå vurderer nye master og nye kraftlinjer. VR-teknologi benyttes for visualisering av infrastrukturløsninger i naturen. Erfaringene er svært positive.

Både Statnett og BKK har tatt i bruk VR-teknologi når de nå vurderer nye master og nye kraftlinjer. VR-teknologi benyttes for visualisering av infrastrukturløsninger i naturen. Erfaringene er svært positive. FOTO: Statnett TROND ISAKSEN/STATNETT

– Det er et veldig godt prosjekteringsverktøy og det gjør det veldig enkelt å vise planene frem til grunneiere, politikere eller andre interessenter, sier prosjektleder Karianne Burhol i Statnett.

En hytteeier kan for eksempel gå inn og se hvordan nye kraftlinjer vil påvirke ham og om han faktisk vil se mastene fra hytten.

– Vi får gode svar i forhold til plassering av linjer, og kan se om de er synlig fra fjorden eller fjellet, sier Meldal.

Renslo hos BKK er enig.

– Det er lettere å diskutere når alle ser alt i 3D. Du kan bevege deg inne i modellen, velge utgangspunkt i terrenget og se hvordan masten vil se ut, sier hun.

Les mer om: