Suksess med ansatte eiere

  • produksjon

Så bra har det gått at hver av de 96 ansatte vil få et sted mellom 10.000 og 20.000 kroner i bonus for å ta del i fjorårets overskudd. - I 2002 omsatte vi for 120 millioner kroner, av dette går 90 prosent til bilindustrien, forteller driftssjef Johan G. Sagberg.

- Vi har konsentrert oss om å gå inn i markeder hvor det er mulig å hente større fortjeneste, det betyr områder hvor kunden i større grad forlanger leveringsdyktighet og kvalitet på produktene. Det har vi lykkes med. I løpet av 2002 femdoblet vi antallet produkter til bilindustrien. Vi ser lyst på ordresituasjonen for de nærmeste årene, sier Sagberg.

- Utfordringen er å få flere kunder for å redusere avhengigheten av Saab, som dominerer.

En av de viktigste årsaken til at Fibo har lyktes er at de har arbeidet målbevisst med å forbedre sine rutiner. I 2000 ble selskapet sertifisert etter QS 4000, som er bilindustrien svar på ISO 9002, og sist vår ble de miljøsertifisert.

- Med disse sertifikatene i orden, vet kundene at både logistikksystemene og kvaliteten er tilfredsstillende. I fjor fikk Saab alle sine deler levert til riktig kvalitet på riktig dag i henhold til kontrakten. Sikre leveranser er alfa og omega i denne industrien, sier Sagberg.

Fibo har også investert i mer automatisering av sine produksjonslinjer. Sagberg forklarer at det er viktig for å kunne øke bearbeidingsgrad og verdiskaping i hvert produkt uten økte arbeidskostnader.

Bedriften leverer presstøpte aluminiumsdeler til bilindustrien med vekt fra 100 gram til 5 kg. Delene blir levert ferdig maskinert og bearbeidet slik at de kan gå rett på samlebåndet. I volumer kan antallet leverte deler i hver serie variere fra 5000 og oppover.

- Vi har arbeidet oss inn i segmenter som ikke er så prissensitive, men som setter desto større krav til presisjon og kvalitet. Det betyr deler til de mest avanserte "værsting"-motorene og til lastebiler og busser. Vi leverer blant annet deler til Jaguar og Bentley. De aller største volumene som til folkevogn Golf etc. holder vi oss utenfor, fastslår Sagberg.