Sugerør på oljelekkasje

Sugerør på oljelekkasje
SUGERØR: Den siste uka fikk BP på plass et 4-tommers rør inni stigerøret (21") der rundt 2.000 fat olje pr. døgn fanges opp og føres opp til boreskipet Discoverer Enterprise. Metanol tilsettes for å hindre at røret tetts av is. Norske Skandi Neptune stiller med en ROV og bistår BP med undervannsoperasjoner. Oljen strømmer ut av stigerøret og ikke borestrengen. 1. Sugerøret med gummipakninger føres inn i stigerøret. 2. Gummipakningene tetter mest mulig rundt borestrengen inne i stigerøret. 3. Hydrokarboner (olje/gass) føres opp til boreskipet. Bilde: BP

Utblåsingen i Mexicogolfen har pågått siden 20. april.

BP har satt store ingeniørressurser inn på å vurdere tenkelige og utenkelig virkemidler for å få kontroll med utblåsingen, som ifølge US Coast Guard kan være så mye som 5.000 fat i døgnet.

16. mai startet BPs installasjonen av sugerøret. I dag melder selskapet at operasjonen ser ut til å ha vært vellykket.

2.000 fat

BP tilsetter metanol for å hindre hydratdannelse (is), som skapte problemer med å forsøk å samle oljen i en kuppel og så føre den opp til boreskipet Deepwater Enterprise. Oljen prosesseres og lagres på boreskipet, mens gassen brennes av på en fakkel.

Foreløpig klarer BP å føre 2.000 fat olje i døgnet 1.500 meter opp til Deepwater Enterprise. Men BP ser på "sugerørtiltaket" kun som ett av flere midlertidige forsøk på å hindre oljesølet.

Ny sement

Samtidig jobbes det med å få kontroll på brønnen, såkalt "top kill" ved å føre tungt boreslam ned mellom brønnveggen og fôringsrør, der Halliburton i midten av april holdt på å sementere for å hindre utblåsing.

Etter boreslammet fylles det på med sement for å få en permanent tetting. Dette arbeidet kan trolig begynne neste uke.

Gjennom BOP

BP forsøker også ulike metoder på å få kontroll med brønnen gjennom den ødelagte utblåsningsventilen (BOP – blowout preventer). Blant annet blir det vurdert måter å injisere materialer under høyt trykk som kan temme utblåsingen.

Transocean, som eide den havarerte boreriggen Deepwater Horizon som eksploderte 20. april og sank 22. april, begynte 2. mai å bore den første avlastningsbrønnen. 16. mai startet boring av den andre avlastningsbrønnen.

Les mer om: