ARKIVNYHETER

Suger ut vannet under Værnes

Mannskapet til entreprenøren Mesta setter ned WellPoint i massene under rullebanen. Vannet innenfor spuntveggene må dreneres før de kan grave ut mer masser og starte støpingen av betongtunnelen.
Mannskapet til entreprenøren Mesta setter ned WellPoint i massene under rullebanen. Vannet innenfor spuntveggene må dreneres før de kan grave ut mer masser og starte støpingen av betongtunnelen. Bilde: Statens vegvesen
Statens vegvesenStatens vegvesen
20. okt. 2010 - 15:45

Før entreprenøren Mesta kan bygge betongtunnelen, må de grave ut massene under rullebanen i flere nivå. De har gravd ut det øverste laget og har satt avstivere av stålrør mellom spuntveggene før de har fortsatt å grave seg nedover. Men nå har de nådd et punkt hvor grunnvannstanden må senkes før de kan grave videre. For å få til det må de sette ned WellPoint.Vannet pumpes ut

WellPoint er smale rør med perforert sone nederst. I dette tilfellet er de fem meter lange. De settes ned i bakken tett inntil begge spuntveggene. Et rør annenhver meter. Rørene kobles til to samleledninger som ender opp i en sentral vakuumpumpe. Sånn pumpes vannet ut av tunnelen. Det settes også ned peilerør som brukes til å registrere nivået på grunnvannet, for å kontrollere virkningen av grunnvannssenkningen. Det er ingen enkel sak å bygge betongtunnel under flystripa, og en av de mange tingene som gjør dette til en krevende og uvanlig jobb er nettopp bruken av WellPoint.Til sammen 200 WellPoint-rør

Entreprenøren Mesta har fått ned over 100 rør, og har satt i gang sug på den søndre halvdelen av tunnelen. Det gikk som planlagt, og det ble pumpet ut mye vann. Til sammen skal 200 WellPoint-rør settes ned. Det forventes at det tar ca. 14 dager å få senket grunnvannet til ønsket nivå. Kravet er at grunnvannet skal senkes til nivå ca. 2,5 meter under der bunnplata på tunnelen kommer, før de kan grave ut resten av massene. Etter hvert som bunnplata støpes kan WellPointen kobles ut.

Det nye løpet av Værnestunnelen åpnes for trafikk i slutten av 2011 samtidig med resten av den nye firefelts E6 fra Værnes til Havnekrysset.

Les mer om: