Styrket ut av turbulent år

Bull tar med en ordrereserve inn i 2001 og har dermed fått en god start på året.

Omsetningen for fjoråret som helhet gikk ned fra 580 millioner til 505 millioner kroner som følge av den sterke markedssvikten for PC-er. Salg av tjenester har derimot fungert bra, og selskapet kan vise til 15 prosent vekst i dette segmentet. Bull oppnådde et resultat før skatt på fire millioner kroner, mot 22 millioner i 1999. Selskapet har nå 220 ansatte.

Av positive ting som skjedde i fjor, trekker Rusti frem storkontrakten med Posten om et landsdekkende nett av kundebehandlingssentra. Bull fikk også fornyet rammeavtalen med Politiets Datatjeneste om å videreutvikle politiets IT- infrastruktur. (kas)

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.